Karbon Emisyonu Davasında Karar Günü Yaklaşıyor

Yürürlüğe giriş tarihi yaklaştıkça, havayolu şirketlerini, özellikle de Avrupa Birliği (AB) sınırlarına uzak mesafede olanlarını iyice gerilime sokan karbon emisyonu sistemiyle ilgili olarak yeni bir aşamaya gelinmiş durumda.

Bu uygulamaya muhalif olan şirketlerin AB’ye karşı açmış oldukları davanın, yüksek mahkeme tarafından 21 Aralık’ta bir karara bağlanması bekleniyor.

Bu haber doğruysa, daha önce yeni yılın ilk haftalarında sonuçlanacağı tahmin edilen hukukî sürecin, söz konusu uygulamayla ilgili tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla hızlandırıldığı düşünülebilir.

Karbon Footprint

Karbon Ayak İzi

Her ne kadar nihai karar 21 Aralık’ta açıklanacak olsa da Avrupa Adalet Divanı Baş Hukuk Müşaviri Juliane Kokott tarafından bundan iki ay kadar önce yapılan açıklamada, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren havayolu şirketlerinin de dahil olacağı karbon emisyonu sisteminin tamamen kanunî olduğu iddia edilmişti.

Baş Hukuk Müşavirinin tavsiyesinin, mahkemenin vereceği karar için bağlayıcı olmamakla birlikte, büyük oranda yol gösterici bir nitelik taşıdığı bilinen bir gerçek.

21 Aralık’ta bir sürpriz olmaz ve yüksek mahkeme, Avrupa Birliği lehine karar verirse, bakalım birlik dışı şirketler nasıl bir yol izlemeye başlayacak?

Abdullah Nergiz

Havacılık sektöründe, hem havayolu hem de havalimanı tarafında 25 yıla yakın profesyonel tecrübesi bulunan Dr. Abdullah Nergiz, Türkiye'nin ilk havacılık blogu olan Havayolu 101'in kurucusu ve baş editörüdür. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Türkiye sivil havacılık tarihi üzerine yapmış olan Nergiz, halen profesyonel kariyerinin yanı sıra havacılıkla ilgili ders vermeye devam etmektedir.

error: Content is protected !!