Jet Motoru ve Karbon Emisyonu

Avrupa Birliği: Karbon Emisyonu Uygulaması Tamamen Kanunî

Avrupa Adalet Divanı avukatlarından Juliane Kokott tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tarafından 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren havayolu şirketleri için de uygulanmaya başlanacak olan karbon emisyonu sisteminin tamamen kanunî olduğu iddia edildi.

Kokott bu açıklamayı, ABD’li havayolu şirketleri tarafından söz konusu karbon emisyonu sistemi aleyhine sürdürülmekte olan hukukî mücadeleye karşı yaptı.

Kokott’a göre bu uygulama, mevcut Açık Semalar anlaşması kapsamında tüm yasalara uygun.

Jet Motoru ve Karbon Emisyonu
Jet Motoru ve Karbon Emisyonu

Dünya genelinde yılda açığa çıkan toplam karbon emisyonunun %3’lük bir bölümünün havayolu sektörü kaynaklı olduğu hesaplanıyor.

1997 yılında imzalanan Kyoto anlaşmasına göre, karbon emisyonu ile mücadelenin International Civil Aviation Organization (ICAO) tarafından yapılması gerekiyordu.

Ancak AB’nin tek başına böyle bir yola başvurması, tartışmaları alevlendirdi.

Birlik, 2003 yılından bu yana karbon emisyonu sistemini uyguluyor. 1 Ocak 2012 itibarıyla bu sisteme havayolu sektörü de dahil olacak.

IATA bu tartışmada havayolu şirketlerinin yanında bulunuyor.

Örgüt tarafından yapılan açıklamalarda, karbon emisyonu sistemiyle mücadelenin lüzumundan bahsedilirken, bu işin ICAO’nun önderliğinde yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Yılbaşına şunun şurasında iki aydan biraz fazla bir zaman kalmışken, AB’nin uygulamak istediği karbon emisyonu sisteminin akıbeti henüz netleşmiş değil.