Uçak Kategorilerine Göre İşletme Maliyeti ve Utilizasyon

2015 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) havayolu şirketlerinin filolarında bulunan dar ve geniş gövdeli uçakların işletme maliyetlerini ve utilizasyon sürelerini daha önce ele almıştık.

Planestats.com adlı web sitesi tarafından sunulan tablolar, ABD Ulaştırma Bakanlığı kaynaklı 2014 yılı verileri ile hazırlanmıştı.

Hangi havayolu şirketinin, hangi uçak tipinde, hangi maliyet kalemine ne kadar harcama yaptığı bu tablolarda yer alıyordu.

Maliyetler, Blok Saat (Block Hour) ve Arz Edilen Koltuk-Mil (Available Seat Miles) bazındaydı.

Bu kez, 2015 yılı verilerine göre hazırlanan daha güncel tabloları yayımlıyoruz.

Turboprop ve bölgesel jetler, dar gövdeli uçaklar ve geniş gövdeli uçakların havayolu şirketi bazında işletme maliyetleri ve günlük uçak kullanım saatleri (utilizasyon), bu tablolarda ayrıntılı bir biçimde yer alıyor.

Turboprop ve Bölgesel Jetler

Bu kategorideki uçaklar kendi içerisinde turboprop (pervaneli), küçük bölgesel jet ve büyük bölgesel jet olmak üzere üçe ayrılmış.

Turboprop kategorisindeki uçakların blok saat başı birim maliyetlerinde küçük bir artış olduğu görülüyor.

Diğer bölgesel jetlerin maliyetlerinde ise %6-7 civarında bir düşüş söz konusu.

Bölgesel Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2014)
Bölgesel Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2014)
Bölgesel Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2015)
Bölgesel Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2015)

Dar Gövdeli Uçaklar

Dar gövdeli uçaklar, kendi içlerinde büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılmış.

2014-2015 yılı mukayese edildiğinde, bu kategorideki uçakların blok saat başı birim maliyetlerinde dramatik denilebilecek oranda düşüşler kaydedildiği görülüyor.

Gerek küçük dar gövdelilerde ve gerekse büyük dar gövdelilerdeki birim maliyet düşüşleri %20’yi buluyor.

Dar Gövdeli Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2014)
Dar Gövdeli Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2014)
Dar Gövdeli Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2015)
Dar Gövdeli Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2015)

Geniş Gövdeli Uçaklar

Geniş gövdeli uçaklardaki maliyet düşüşü daha da yüksek seviyelere ulaşmış durumda.

Bu kategorideki uçakların birim işletme maliyetleri bir önceki yıla nispeten neredeyse %23 oranında azalmış.

Geniş Gövdeli Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2014)
Geniş Gövdeli Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2014)
Geniş Gövdeli Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2015)
Geniş Gövdeli Uçaklar Birim İşletme Maliyeti (2015)

2014 – 2015 yılları arasındaki bu büyük maliyet farkının en temel sebebi, kolayca tahmin edileceği üzere, hızla düşen akaryakıt maliyetleri.

Akaryakıt maliyetleri düşerken, personel maliyetlerinin artıyor oluşu ise bir başka dikkat çekici nokta.

Buna rağmen, akaryakıt maliyetlerindeki düşüş o kadar büyük ki, personel maliyetlerindeki artışı fazlasıyla karşılıyor.

2000’li yılların ilk 10 yıllık bölümünde iflaslarla boğuşan Amerikalı havayolu şirketlerinin kendi içlerinde konsolide olarak bu zorlu süreçten başarıyla çıktığını ve kapasite yönetiminde adeta tüm dünyaya ders verir hale geldiklerini de belirtmemiz gerekiyor.

Her bir uçak tipindeki yıllık yolcu doluluk oranına (load factor) bakıldığında da, yine son derece yüksek seviyelere erişildiği dikkat çekiyor.


Posted

in

,

Comments

One response to “Uçak Kategorilerine Göre İşletme Maliyeti ve Utilizasyon”