Havayolu Sektöründe Kapasite Değişimi

Her ne kadar küresel çaptaki problemler (ekonomi, terörizm gibi) devam etse de gerek iş ve gerekse tatil amaçlı seyahatlere olan iştah azalmıyor.

İnsanlar yeni yerler keşfetmeyi arzuluyor, ticaret yapmak istiyor; dolayısıyla dünya genelindeki seyahat talebi sürekli bir biçimde artıyor.

Buna paralel olarak havayolu şirketleri, çok yüksek oranlarda olmasa da pazara sundukları kapasiteyi yükseltmeye devam ediyor.

Oliver Wyman web sitesi bu çerçevede, 2011 – 2016 yılları arasında havayolu sektöründe gerçekleşen kapasite değişimini ele aldı.

Beş sene içerisindeki sektörel gelişime bakıldığında, arz edilen koltuk kilometre miktarının yaklaşık %30 oranında artış kaydettiği görülüyor.

Pazara arz edilen koltuk miktarı da buna paralel bir biçimde artış göstermiş.

Ancak özellikle 2015-16 döneminde, arz edilen koltuk kilometre ile arz edilen koltuk sayısı arasında bir miktar açılma meydana gelmiş olması, havayolu şirketlerinin uzun menzilli hatlara daha fazla ağırlık vermelerinin bir sonucu şeklinde değerlendirilebilir.

THY_economy_class_2012

THY Economy Class (2012)

Havayolu sektöründeki kapasite değişimi, bölgesel bazda farklılık gösteriyor.

Kuzey Amerika’yı geride bırakarak dünyanın en büyük havayolu pazarı haline gelen Asya’da, arz edilen koltuk kilometre açısından son bir yıllık büyüme oranı (2015-16) %8’in üzerine çıkmış.

Kuzey Amerika ve Avrupa’da bu oran sırasıyla %5,6 ve %5,8.

Dünya ortalaması ise %7,2.

Bu noktada dünya genelindeki koltuk arzı bakımından bölgesel sıralamaya da bir bakalım:

Asya: %36

Kuzey Amerika: %23,2

Avrupa: %22,4

Afrika: %9,9

Güney Amerika: %8,5

Havayolu sektöründe kapasite değişimi (2011-2016)

Havayolu sektöründe kapasite değişimi (2011-2016)

Havayolu sektöründe kapasite değişimi (2011-2016)

Havayolu sektöründe kapasite değişimi (2011-2016)

Abdullah Nergiz

Havacılık sektöründe, hem havayolu hem de havalimanı tarafında 25 yıla yakın profesyonel tecrübesi bulunan Dr. Abdullah Nergiz, Türkiye'nin ilk havacılık blogu olan Havayolu 101'in kurucusu ve baş editörüdür. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Türkiye sivil havacılık tarihi üzerine yapmış olan Nergiz, halen profesyonel kariyerinin yanı sıra havacılıkla ilgili ders vermeye devam etmektedir.

error: Content is protected !!