RPK_1970_2010_grafik

Havayolu Trafiğinin 40 Yıllık Gelişimi

Havayolu_RPK_1970_2010_grafikHavayolu trafiğinin sürekli bir biçimde gelişme kaydettiği hepimizin mâlumu.

Ancak bu olguya bir de veri bazlı bir yaklaşımla bakmak gerekiyor.

Bu amaçla, havayolu seyahatinin Revenue Passenger Kilometer (RPK), yani Ücretli Yolcu Kilometre (ÜYK) bazında son kırk yıl (1970-2010) içerisinde nasıl bir yol izlediğini inceleyeceğiz.

Grafikte, havayolu trafiğinin gelişimi, dünya ticaret hacmi ve dünya gayrısâfî yurtiçi hasıla (GSYH) toplamı ile mukayese ediliyor.

1970 yılı 100 olarak kabul edilmiş.

İncelenen kırk yıllık dönemde toplam GSYH ancak iki katına çıkabilirken, dünya ticaret hacmi ve havayolu ÜYK rakamında ulaşılan artış göz kamaştırıyor.

Görünen o ki, özellikle 1990’ların ortalarından itibaren hızlı bir artış trendi yakalayan uluslararası ticaret, havayolu sektörünü de peşinden sürüklemiş.

Dünyanın dört bir yanıyla ticarî ilişkiler kuran yerel işadamları, gerekli iş görüşmelerini yapabilmek için havayolu seyahatine git gide daha fazla ihtiyaç duymaya başlamış.

Basit bir örnek vermek gerekirse, bundan otuz yıl kadar önce Avrupa ile Güneydoğu Asya arasındaki uçak seferleri çok kısıtlı bir seviyedeyken, günümüzde bu iki bölge arasında haftada yüzlerce sefer yapılır hale gelindi.

Aynı dönem içerisinde sektördeki rekabetin artışı ve buna bağlı koltuk arzındaki dramatik yükselişle birlikte, uçak seyahatinin yolculara olan reel maliyetinin yarı yarıya düştüğünü de hemen ekleyelim.

Neticede, 1970 yılından 2010’a, dünya ticaret hacmi yaklaşık 11 kat artarken, havayolu şirketlerinin ürettiği ÜYK miktarı da neredeyse 10 katına yükselmiş.

Son bir kaç senedir dünyayı etkilemekte olan küresel mâlî kriz ve artçı şoklarının atlatılmasının ardından, özellikle 2015 yılı sonrasında uluslararası ticaret ve havayolu sektörü ikilisinin yeniden hızlı bir biçimde yükselmeye başlaması, hiç kimse için sürpriz olmamalı.

Bunun yanı sıra, küreselleşmenin ve uluslararası ticaretin çok önemli motorlarından bir tanesi konumundaki havayolu sektöründeki serbestleşme rüzgârının da artan bir hızla esmeye devam edeceğini ön görüyoruz.

Görsel: ClearSkyPhotography


Posted

in

,

Comments

2 responses to “Havayolu Trafiğinin 40 Yıllık Gelişimi”