New York_JFK_002

Deregülasyon Sonrası

Ticarî havayolu sektöründe çalışan herkesin bildiği üzere, 1978 yılında ABD’de gerçekleştirilen “deregülasyon”, sektör için ciddi bir kırılma noktasıdır.

O tarihe kadar neredeyse sıfır rekabet içerisinde işleyen sistem, deregülasyon kararının ardından ciddi bir sarsıntı geçirmişti.

İşte 1978 sonrasında sektörde verimliliği artırmaya yönelik olarak gerçekleşen bazı yenilikler:

  1. Hub & Spoke yapısı
  2. Gelir yönetimi sistemlerinin yaygınlaşması
  3. Sadakat programlarının geliştirilmesi
  4. Kapasite yönetimi
  5. Personel maliyetlerini azaltma çabaları
  6. CRS kullanımının yaygınlaşması ve öneminin artması
  7. Ölçek ekonomisi, yani şirketin büyüklüğünden faydalanma (economies of scale)