Hava Kargo Pazarındaki Kapasite Sıkıntısı Devam Ediyor

Hava kargo pazarında Covid-19 krizi sebebiyle baş gösteren kapasite sıkıntısı hâlâ devam ediyor.

Bilindiği üzere normal dönemde hava kargonun yaklaşık yarısı kargo uçaklarıyla, diğer yarısıysa yolcu uçaklarıyla taşınıyordu.

Covid-19 krizinin patlak vermesiyle birlikte binlerce yolcu uçağının uçuşlardan alınarak parka çekilmesi, hava kargo pazarında muazzam bir kapasite açığına yol açmıştı.

Taşıma fiyatları üç dört katına çıkarken, elde atıl duran eski kargo uçakları bile operasyona verilmişti.

IATA’nın hazırladığı bir grafik, son bir yılda hava kargo işinde yaşanan kapasite dalgalanmasını açıkça ortaya koyuyor.

X ekseni: Aylar

Y ekseni: Yıllık bazda kargo kapasite değişim oranı

Mavi sütunlar: Yolcu uçaklarının kargo kapasitesindeki değişim

Kırmızı sütunlar: Kargo uçaklarının kapasitesindeki değişim

Siyah çizgi: Toplam kargo kapasitesindeki değişim

Grafikten, krizin en güçlü olduğu 2020 Nisan ayında, hava kargo kapasitesindeki kaybın %40 oranına ulaştığı görülüyor.

Sonraki aylarda yolcu uçaklarının yavaş yavaş yeniden devreye girmesiyle birlikte bir miktar toparlanma olsa da sektördeki kapasite durumu henüz istenen noktaya gelmemiş.

Gelgelelim, hava kargoya olan talep krizden önceki seviyenin üstüne çıktığından, taşıma fiyatlarındaki yükseklik devam ediyor.

Normalde %50 civarında bulunan kargo doluluk oranları, %60’lar civarında seyrediyor.

Önümüzdeki yaz aylarında uçuşların biraz daha artması ve dolayısıyla hava kargo piyasasında yaşanan sıkıntının bir nebze de olsa hafiflemesi bekleniyor.


Posted

in

,