Havayollarının En Fazla Para Kazandığı Hatlar ve Kısıtlamalar

Havayollarının en fazla para kazandığı uluslararası pazarlardaki kısıtlamalar devam ediyor.

Bu durum şirketlerin ciro üretme kabiliyetini çok büyük oranda sınırlıyor.

Özellikle iç hat pazarı olmayan veya iç hatlardan elde ettiği gelirler oransal bakımdan düşük olan havayolları daha fazla zorlanıyor.

OAG’nin Temmuz ayındaki bir webinarında, altı farklı havayolu ve bunların en fazla para kazandığı ülke çiftlerindeki durum ele alındı.

American Airlines (AA), Japan Airlines (JL), Lufthansa (LH), British Airways (BA), Emirates (EK) ve Cathay Pacifc (CX).

Hazırlanan çubuk grafikte, yukarıda ismini zikrettiğim her bir havayolunun 2019 yılı gelirleri pazar bazında incelendi.

Kırmızı: En fazla gelir getiren ilk 20 ülke çifti

Turuncu: İlk 20 ülke çiftinin haricinde kalan dış hatlar

Gri: İç hatlar

Grafikte ayrıca, söz konusu ilk 20 ülke çiftinin günümüz itibarıyla ne kadarının uçuşlara tamamen açılmış ne kadarının hâlâ kısıtlamalara tâbi olduğu da belirtilmiş.

AA: Gelirlerinin %69 gibi oldukça yüksek orandaki bölümünü iç hatlardan elde ediyor. En fazla gelir elde ettiği ilk 20 hattın toplam gelirler içindeki payı %21. Bu ülke çiftlerinin çok az bir kısmı uçuşlara tamamen yeniden açılmış. En fazla gelir getiren ilk 20 hattın toplam dış hat gelirleri içindeki payı %67.

JL: Gelirlerinin %45’ini iç hatlardan elde ediyor. En fazla gelir elde ettiği ilk 20 hattın toplam gelirler içindeki payı %46 gibi son derece yüksek bir oran. Bu ülke çiftlerinin tamamında kısıtlamalar devam ediyor. En fazla gelir getiren ilk 20 hattın toplam dış hat gelirleri içindeki payı %85.

LH: Gelirlerinin %5 gibi oldukça düşük bir bölümünü iç hatlardan elde ediyor. En fazla gelir elde ettiği ilk 20 hattın toplam gelirler içindeki payı %36. Bu ülke çiftlerinin dörtte üçlük bölümünde kısıtlamalar devam ediyor. En fazla gelir getiren ilk 20 hattın toplam dış hat gelirleri içindeki payı %38.

BA: Gelirlerinin %2 gibi son derece düşük bir bölümünü iç hatlardan elde ediyor. En fazla gelir elde ettiği ilk 20 hattın toplam gelirler içindeki payı %56. Bu ülke çiftlerinin beşte dörtlük bölümünde kısıtlamalar devam ediyor. En fazla gelir getiren ilk 20 hattın toplam dış hat gelirleri içindeki payı %56. Transatlantik pazarındaki daralma, BA’in nakit akışını adeta şoka uğratmış durumda.

EK: İç hat geliri bulunmuyor. En fazla gelir elde ettiği ilk 20 hattın toplam gelirler içindeki payı %34. Bu ülke çiftlerinin yarıdan fazlasında kısıtlamalar kaldırılmış. En fazla gelir getiren ilk 20 hattın toplam dış hat gelirleri içindeki payı %34.

CX: İç hat geliri bulunmuyor. En fazla gelir elde ettiği ilk 20 hattın toplam gelirler içindeki payı %53. Bu ülke çiftlerinin yaklaşık dörtte üçünde kısıtlamalar devam ediyor. En fazla gelir getiren ilk 20 hattın toplam dış hat gelirleri içindeki payı %52.

Bu grafikleri önde gelen diğer bazı havayolları için de hazırlamış olsak, sonuç benzer çıkacaktır.

Dolayısıyla, ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamaları ve yasaklar tamamen kalkmadıkça, havacılık sektörünün kriz öncesindeki ciro seviyelerine gelmesi imkânsız görünüyor.


Posted

in

,