İstanbul’daki Havalimanlarının Yolcu Sayısı Gelişimi

Bilindiği üzere ülkemizde özellikle 2007 yılından sonra, havayolu ile seyahat edenlerin sayısında son derece hızlı bir artış kaydedildi.

Söz konusu artışın ciddi orandaki bir bölümü, İstanbul’daki iki havalimanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen kaynaklıydı.

Atatürk Havalimanı (IST), THY’nin; Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) ise Pegasus’un hub’ları olarak ön plana çıktı.

Daha önce, İstanbul’daki havalimanlarının son aylardaki gelişmini ele almıştık.

Bugün, bu iki önemli havalimanımızdaki yolcu sayılarının 10 yıllık gelişimine bir göz atıyoruz.

İstanbul’daki Toplam Yolcu Sayısı

2007 yılında IST ve SAW’ın hizmet verdiği yolcu sayısı yaklaşık 27 milyon seviyesindeydi.

2017 yılı sonunda ise bu sayı 95 milyonu geçti.

Söz konusu dönemde IST’teki yolcu sayısı yaklaşık üç katına çıkarken, SAW’daki artış sekiz katın üzerinde gerçekleşti.

2007 yılında İstanbul’daki yolcuların %86 gibi oldukça yüksek orandaki bir bölümü IST’i kullanırken, 2017’de bu oran %67’ye geriledi.

İç ve Dış Hat Bakımından Yolcu Oranları

İstanbul’daki havalimanlarını kullanan yolcuları iç ve dış hat bakımından değerlendirdiğimizde, oldukça ilginç sonuçlarla karşılaşıyoruz.

2007 yılında, iki havalimanımızdaki toplam yolcuların %55 oranındaki bölümü dış hat yolcusuyken, 2017’de bu oran 58’e yükselmiş.

Buna karşılık aynı dönemde iç hat yolcusunun toplam içerisindeki payı, %45’ten %42’ye gerilemiş.

Asıl dikkat çekici nokta ise SAW’ın iç hat yolcu sayısındaki ağırlığı.

2007 yılında SAW’ı kullanan iç hat yolcusunun toplam yolcular içerisindeki oranı %9 iken, 2017’de bu oran %22’ye ulaşmış. İşin daha da ilginci, SAW’daki iç hat yolcu sayısı 2016 yılında ilk kez IST’tekini geride bırakmış.

2017 yılında aradaki fark daha da artmış. 2018’de de aynı eğilimin devam ettiğini söyleyebiliriz.

Bu gelişmede, THY’nin her geçen yıl dış hat uçuşlarına daha fazla odaklanmasının payı var.

Zira son 10 yılda IST’in kendi içerisindeki iç ve dış hat yolcu sayısı oranlarında da dış hatlar lehine ciddi bir değişim söz konusu.

2007 yılında IST’teki yolcuların %59’u dış hatlarda seyahat ederken, 2017’de bu oran %69’a yükselmiş.

Aynı çerçevede SAW’a baktığımızda, 10 senelik sürenin sonunda neredeyse hiç bir değişiklik olmadığını görüyoruz.

SAW’da 2007 yılında 68/32 iç hatlar lehine olan yolcu sayısı dağılımı, 2017’de 67/33 şeklinde gerçekleşti.

Bununla birlikte, 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete girmesi planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın özellikle Anadolu yakasının merkezî semtlerine olan uzaklığı ve bunun aksine, söz konusu semtlerden İstanbul Atatürk Havalimanı’na olan ulaşımın günümüzde ne kadar kolay olduğu düşünüldüğünde, SAW’daki iç hat yolcusu sayısının gelecek yıllarda daha da hızlı bir biçimde artmaya devam edeceği söylenebilir.