Condor

Rekabet Kurumu, Condor’a Ceza Kesti!

Rekabetin Korunması hakkındaki 4054 sayılı kanun Türkiye’de bu kez havayolu sektörü ile ilgili bir kararın alınmasında rol oynadı.

Rekabet Kurumu, 10 Haziran 2010 tarihinde, Sun Express (Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.) ile Condor Flugdienst GmbH’nin çeşitli anlaşmalar vasıtasıyla Almanya – Türkiye arasındaki uçuşlarda rekabete aykırı davranışlarda bulunup bulunmadıkları hususunda soruşturma başlatmıştı.

Ve soruşturmanın sonucu dün açıklandı.

Söz konusu şirketlerin, aralarında akdettikleri dağıtım anlaşmaları çerçevesinde fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile hükmeden Rekabet Kurulu, Condor’a, bir önceki mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren % 1,5’i oranında olmak üzere 733.016,80 TL idarî para cezası verilmesine karar verdi.

Sun Express ise Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesi kapsamında pişmanlık başvurusunda bulunması ve bu başvurunun Kurul tarafından kabul edilmesi sayesinde bu soruşturmadan hiç ceza almadan kurtuldu.

Condor firmasının 733 bin TL tutarındaki cezası da aslında, yine aynı yönetmeliğin 5. maddesi çerçevesinde indirim yapılmış olan bir rakam.

Zira ceza tespit edilirken uygulanan %1,5’lik oran, değişik şartlara göre %5 veya %10’a kadar çıkabiliyor.

Böyle durumlarda, yani rekabete aykırı bir uygulamaya imza atan taraflardan bir tanesi diğerini (veya diğerlerini) ihbar ettiğinde, soruşturmadan hiç ceza almadan sıyrılması mümkün olabiliyor.

Hatırlanacağı üzere bundan 4,5 yıl kadar önce benzer bir durum British Airways (BA) ile Virgin Atlantic arasında yaşanmıştı.

British Airways, ABD’ye yaptığı seferlerde Virgin Atlantic ile bir olup “yakıt harcı” miktarlarını sabitlediğinden, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 148 milyon Pound, İngiltere Dürüst Ticaret Bürosu tarafından da 121,5 milyon Pound olmak üzere toplam 270 milyon Pound cezaya çarptırılmıştı.

Cezanın sebebi ise, Ağustos 2004 ile Ocak 2006 arasında BA yetkililerinin, Virgin Atlantic’ten bazı kişilerle gizlice anlaşıp, yakıt harcı rakamını kademeli olarak 5 Pound’tan 60 Pound’a kadar yükseltmeleri idi.

Ve Virgin Atlantic, tıpkı Sun Express gibi, yapılan işbirliğini yetkili mercilere ihbar ettiğinden, bu soruşturmadan ceza almadan kurtulmuştu.

Rekabet hassas bir konu; herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor zira burada söz konusu olan kamu yararı.

Şakası yok!