AEA Verilerine Göre 2002 – 2009 Dönemi Havayolu İstatistiği

Avrupa Havayolları Birliği’nin (Association of European Airlines – AEA) kökü, 1952 yılında Air France, KLM, Sabena, Swissair tarafından kurulan ve hemen sonrasında BEA ve SAS’ın da katıldığı bir araştırma grubuna dayanır.

Bu grup 1954 yılında biraz daha kurumsal bir yapıya dönüşerek Hava Araştırma Bürosu (Air Research Bureau) adını alır.

Büronun merkezi Brüksel olarak tespit edilir.

Sonraki yıllarda kurum önce Avrupa Havayolları Araştırma Bürosu (European Airlines Research Bureau) olarak anılmaya başlarken, 1973 yılında da bugünkü adını alır.

Havayolu Sektörü 2002 – 2009

2000′li yıllara kadar daha ziyade araştırma ve istatistik alanlarında rol alan AEA, 2002 yılında gerçekleştirilen bir dönüşüm sonrasında hedefleri arasına, havayolu sektörü adına lobi faaliyetleri yapmayı da koyar.

Amaç AEA’nın etkinliğinin artırılmasıdır.

AEA’nın tarihine kısaca göz attıktan sonra, en iyi yaptıkları işe, yani istatistikî verilere bir bakalım.

Böylece kuruma üye 30 – 35 civarındaki havayolu şirketinin 2002 sonrasındaki toplam performansını görmüş olalım.

Abdullah Nergiz

Havacılık sektöründe, hem havayolu hem de havalimanı tarafında 25 yıla yakın profesyonel tecrübesi bulunan Dr. Abdullah Nergiz, Türkiye'nin ilk havacılık blogu olan Havayolu 101'in kurucusu ve baş editörüdür. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Türkiye sivil havacılık tarihi üzerine yapmış olan Nergiz, halen profesyonel kariyerinin yanı sıra havacılıkla ilgili ders vermeye devam etmektedir.

error: Content is protected !!