Havayolu Sektörünü Deregüle Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Kural Koyucular:

 1. Kademeli serbestleştirme
 2. Tekelci firmanın dönüşümü
 3. Yeni firmaları için yüksek standart şartları
 4. Piyasada üç firma (iki büyük + bir küçük) olması yeterli

  Yeni Giriş Yapan Firmalar:

 1. Ancak pazarı genişletebileceksen giriş yap!
 2. Altyapı fazlalığı (over-understructure) olan pazarlara gir!
 3. Mevcut tekelci firma ile bir arada yaşamayı öğren!
 4. Güçlü bir mali yapıya sahip ol!
 5. Piyasaya, ihtiyaç fazlası uçak ve personel olduğunda giriş yap! Ör: ekonomik kriz zamanları.
 6. Düşük bilet fiyatı haricinde farklı pazarlama teknikleri kullan!
 7. Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) uygulamasına yoğun biçimde başvur!

  Mevcut Tekelci Firma:

 1. Deregülasyon öncesindeki şirket yapısını dönüştür!
 2. Kârsız hatları kârlı hatlarla telâfi etme! (do not cross-subsidize!)
 3. Fiyat savaşına girmekten kaçın!
 4. Tekelci fiyatlandırmaya girişme!
 5. Yüksek kârlı, düşük kârlı hat ayrımını iyi yap!
 6. Hub & spoke yapısından mümkün mertebe kaçın; çoklu hub yapısına geç!