auckland airport

Havayolu Seyahat Süreci

Ticarî havayolu sektöründe çalışanlar sık sık konuşur ve tartışır.

Ama ülkemizde şimdiye kadar, uçakla seyahat edecek bir yolcunun hangi süreçlerden geçtiğini şöyle etraflıca gösteren bir görsel hazırlanmışlığı yoktu.

İşte Havayolu 101 tarafından buna yönelik hazırlanan ilk deneme.

Mutlaka eklenmesi gereken ve unuttuğum şeyler vardır.

Herkesin katkısını bekliyorum.

Havayolu Seyahat Süreci (Kasım 2010)

Havayolu ile seyahat sürecini başlıca altı bölüme ayırdım:

  1. Seyahatin Amacı
  2. Seyahate Hazırlık
  3. Havalimanı
  4. Uçuş Esnası
  5. Uçuş Sonrası
  6. Sonraki Seyahate Dair Karar Verme

Yandaki grafikte bu altı ana bölümün alt başlıkları yer alıyor. Şimdilik benim aklıma gelenler bunlar. Bakalım bu sürece hangi yeni başlıkları eklememiz gerekecek?

Kişi başına düşen ortalama gelir seviyesinin artması, internetin yaygınlaşması ve küreselleşme olgusunun kendisini iyiden iyiye hissettirmesine paralel olarak önümüzdeki yıllarda havayolu ile seyahat mutlaka artacaktır.

Dolayısıyla, havayolu seyahat sürecindeki aşamalar, hem farklılaşacak hem de çeşitlenecektir.


Posted

in