süreç

  • Havayolu Seyahat Süreci

    Havayolu Seyahat Süreci

    Ticarî havayolu sektöründe çalışanlar sık sık konuşur ve tartışır. Ama ülkemizde şimdiye kadar, uçakla seyahat edecek bir yolcunun hangi süreçlerden geçtiğini şöyle etraflıca gösteren bir görsel hazırlanmışlığı yoktu. İşte Havayolu 101 tarafından buna yönelik hazırlanan ilk deneme. Mutlaka eklenmesi gereken ve unuttuğum şeyler vardır. Herkesin katkısını bekliyorum. Havayolu ile seyahat sürecini başlıca altı bölüme ayırdım:…