Rekabet

Serbest Rekabet Havayolu Şirketlerini Hassaslaştırdı

Havayolu iktisadı ile ilgili olarak incelediğim bir kitapta çok hoş bir sebep – sonuç analizine rastladım:

Deregülasyon:

→ Rekabetin artması

→ Bilet fiyatlarında düşüş

→ Yolcu sayısında artış

→ Toplam içerisindeki “leisure” (tatil, gezi, ziyaret vs) tipi yolcu sayısının oran olarak büyümesi

→ Havayolu seyahatine olan “talebin gelir esnekliğinin” artması

→ Yolcu başına düşen ortalama gelirin azalması

→ Havayolu şirketlerinin iktisadî krizlere eskisine nazaran çok daha hassas hale gelmesi

Hülasa;

serbest rekabet yolculara büyük fayda sağlarken, havayolu şirketlerinin en ufak bir ekonomik kriz durumunda dahi havlu atabilir hale gelmesine yol açtı.

Her şeye rağmen serbest rekabetten geri dönüş olmaması gerektiğine inanıyorum.