iktisat

  • Serbest Rekabet Havayolu Şirketlerini Hassaslaştırdı

    Serbest Rekabet Havayolu Şirketlerini Hassaslaştırdı

    Havayolu iktisadı ile ilgili olarak incelediğim bir kitapta çok hoş bir sebep – sonuç analizine rastladım: Deregülasyon: → Rekabetin artması → Bilet fiyatlarında düşüş → Yolcu sayısında artış → Toplam içerisindeki “leisure” (tatil, gezi, ziyaret vs) tipi yolcu sayısının oran olarak büyümesi → Havayolu seyahatine olan “talebin gelir esnekliğinin” artması → Yolcu başına düşen ortalama gelirin azalması…

  • Havayolu Sektöründe Arz – Talep İlişkisi

    Havayolu Sektöründe Arz – Talep İlişkisi

    Havayolu sektörünün kurtuluş reçetesini vermeden önce aklımıza takılan başka bir konuya değinmek istedik. Klasik iktisat teorisinin en temel kaidelerinden bir tanesi, bir ürün veya hizmetin fiyatının arz miktarı ile talep miktarının kesiştiği noktada oluşmasıdır. Bu durumun gerçekleşmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Tam rekabet, simetrik bilgi akışı gibi. Klasik teorideki fiyat oluşma biçimini göz önüne alınca,…