Pasifik Hatlarında Rekabet Azalabilir

Rekabetin hem çok fazla hem de çok az olduğu ticarî havayolu sektörümüzün özellikle Pasifik Okyanusu üzerinden seyahat eden yolcularını yakından ilgilendiren bir karar alındı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre American Airlines + JAL ve United + Continental + ANA şirketlerine, Pasifik hatlarında işbirliği yapmaları yönünde bir anti-rekabet yasası muafiyeti verildi.

Bu karar sonucunda, söz konusu şirketler bir hayli kârlı olan bu hatlarda yakın işbirliği yaparak tarife ve kapasite arzı gibi konularda koordinasyon içerisinde hareket etme şansı bulacak.

Bu ve benzeri muafiyet kararlarında en fazla korkulan şey, pazardaki rekabet oranının düşerek yolculara daha pahalı bilet olarak yansıması oluyor.

ABD’nin rekabet konusunda ne kadar hassas olduğu herkesin malumu.

Bu yüzden bize, “vardır bir bildikleri” demekten başka bir şey kalmıyor.