International Airlines Group (British + Iberia)

Geçtiğimiz günlerde resmen açıklanarak organizasyon yapısı tanıtılan International Airlines Group hakkında hazırlanmış bir raporu inceledim.

Öncelikle yeni şirketin yönetiminin nasıl şekillendiğine bakıldığında, ticarî havayolu sektörünü kısıtlamakta olan “milliyet temelli mülkiyet sorunsalı” burada da görülmekte.

IAG Group Organizasyon

Devletlerarası anlaşmalardan gelen hava trafik haklarının kaybedilmemesi için Iberia ve British Airways, biraz da kâğıt üzerinde, iki ayrı devletin havayolu şirketleriymiş gibi görünmeye devam edecekler.

Tıpkı Air France – KLM gibi.

İki şirketin bölgelere göre gelir dağılımlarına ait grafikleri de aşağıda bulunuyor.

British Airways nispeten daha farklı bölgelerden gelir elde ederken, Iberia’nın büyük oranda İspanya ve Amerika kıtasına odaklandığı açıkça görülmekte.

En alttaki grafiklerde ise yeni kurulacak IAG’nin gelir ve gider kalemleri gösterilmiş.

Bakalım IAG, hedeflenen başarıyı gösterebilecek mi?