International Airlines Group (British + Iberia)

Havayolu 101, geçtiğimiz günlerde resmen açıklanarak organizasyon yapısı hakkında bilgi verilen International Airlines Group hakkında hazırlanmış bir raporu inceledi.

Öncelikle yeni şirketin yönetiminin nasıl şekillendiğine bakıldığında, ticarî havayolu sektörünü kısıtlamakta olan “milliyet temelli mülkiyet sorunsalı” burada da görülmekte. Devletlerarası anlaşmalardan gelen hava trafik haklarının kaybedilmemesi için, Iberia ve British Airways, biraz da kâğıt üzerinde, iki ayrı devletin havayolu şirketleriymiş gibi görünmeye devam edecekler. Tıpkı Air France-KLM gibi.

İki şirketin bölgelere göre gelir dağılımlarına ait grafikleri de aşağıda bulunuyor. British Airways nispeten daha farklı bölgelerden gelir elde ederken, Iberia’nın büyük oranda İspanya ve Amerika kıtasına odaklandığı açıkça görülmekte.

En alttaki grafiklerde ise, yeni kurulacak IAG’nin gelir ve gider kalemleri gösterilmiş.

Bakalım IAG, hedeflenen başarıyı gösterebilecek mi?

Abdullah Nergiz

Havacılık sektöründe, hem havayolu hem de havalimanı tarafında 20 yıla yakın profesyonel tecrübesi bulunan Dr. Abdullah Nergiz, Türkiye'nin ilk havacılık blogu olan Havayolu 101'in kurucusu ve baş editörüdür. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Türkiye sivil havacılık tarihi üzerine yapmış olan Nergiz, halen profesyonel kariyerinin yanı sıra özel bir üniversitede havacılıkla ilgili ders vermeye devam etmektedir.