British – American İttifakı 1996’da Neden Reddedilmişti?

Ticarî havayolu sektöründe dünün en önemli konusu, British Airways – Iberia – American Airlines birlikteliğinin onaylanmasıydı.

Her ne kadar Virgin Atlantic bu işbirliğine şiddetle karşı çıksa da, bu kez bu işin akamete uğraması pek mümkün görünmüyor.

“Bu kez” diyorum, çünkü British Airways ile American Airlines’ın adeta “uzatmalı” bir gönül ilişkisi var.

Bundan 14 sene öncesine, yani Haziran 1996 tarihine döndüğümüzde, bu iki havayolu şirketi arasındaki birlikteliğin ilk adımlarının atıldığını görüyoruz.

Kamuoyuna BA ile AA arasındaki bir ”pazarlama ortaklığı” olarak lanse edilen o çalışmanın nihai hedefi, bu iki şirketin birleşerek ABD ile AB arasında dev bir yapı oluşturmaktı.

Ancak 1996′da başlayan bu sevda, 1999 yılında ABD tarafındaki yetkili mercilerin müdahalesiyle son bulmak durumunda kalmıştı.

ABD tarafı, iki şirket tarafından talep edilen anti-tekel yasası muafiyetini reddetmiş ve süreç sona ermişti.

1999′dan 2010′a ne değişti de bu işbirliği bu kez kabul gördü?

Bu sorunun cevabı son derece basit.

ABD ile AB arasındaki Açık Semalar görüşmeleri 1999 yılında başarısızlıkla sonuçlanmışken, 2010 yılına gelindiğinde söz konusu anlaşmanın ikinci evresine geçilmek üzere.

Böylece arzu edilen rekabet ortamının sağlandığını düşünen yetkililer, bu dev işbirliğinin de önünü açmış oldular.