Grafikte, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) havalimanlarının önümüzdeki beş yıllık dönemde ihtiyaç duyacakları yatırım miktarı ve çeşidi ele alınmış.

ABD Havalimanı Yatırım İhtiyacı

Bugün McKinsey tarafından hazırlanan güzel bir grafiğe rastladım.

Grafikte, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) havalimanlarının önümüzdeki beş yıllık dönemde ihtiyaç duyacakları yatırım miktarı ve çeşidi ele alınmış.

Çalışmada, Airports Council International’ın topladığı veriler kullanılmış.

Grafikte, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) havalimanlarının önümüzdeki beş yıllık dönemde ihtiyaç duyacakları yatırım miktarı ve çeşidi ele alınmış.
ABD Havalimanı Yatırım İhtiyaçları

Buna göre ABD’deki havalimanlarının 115 milyar USD tutarında bir yatırım planı bulunuyor.

En büyük yatırım kalemini, 40 milyar USD ile terminal binaları oluşturuyor.

Havalimanlarının hava tarafındaki inşaat ihtiyacı için 20 milyar USD, yine hava tarafına ilişkin kapasite artış çalışmaları içinse 11 milyar USD planlanmış.

Yeni havalimanı yatırımları neredeyse yok denecek kadar az.