kitap leyla adiloğlu havayolu iş modellerinin değişimi

Kitap Notları: Havayolu İş Modellerinin Değişimi

Kitap notları bölümümüzde bu defa, “Havayolu İş Modellerinin Değişimi” adlı eseri ele alıyoruz.

(ISBN: 978-625-433-067-4)

Alt başlığı “Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları Üzerine Bir Araştırma” olan kitap, akademisyen Leyla Adiloğlu Yalçınkaya tarafından kaleme alınmış.

Çalışma zaten, Leyla Adiloğlu Yalçınkaya’nın 2014 – 2019 yılları arasında üzerinde çalıştığı ve sonrasında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başarıyla savunduğu doktora tezinin gözden geçirilmiş hali.

2021 yılı Kasım ayında Nobel Akademik Yayıncılık’tan çıkan kitap, 268 sayfa.

kitap leyla adiloğlu havayolu iş modellerinin değişimi
Havayolu İş Modellerinin Değişimi

Yalçınkaya çalışmasında, THY ve Pegasus iş modellerinin 1989 – 2019 arasındaki otuz yıllık süreçte çeşitli açılardan nasıl bir değişim geçirdiğini sorguluyor.

Toplam beş bölümden oluşan kitabın ilk iki bölümünde çalışmanın teorik çerçevesi ve iş modeli kavramı yer alıyor.

İkinci bölümde havayolu iş modellerini gösteren ve şirketleri ürün/hizmet, yolcu, altyapı ve gelirler açısından sınıflandıran tablolar çok faydalı.

Üçüncü bölümde, genel olarak iş modeli ve özel olarak havayolu iş modeli konusunu ele alan literatür bulunuyor.

Leyla Adiloğlu Yalçınkaya, dördüncü bölümde, yaptığı araştırmaya ilişkin bilgiler vermiş.

Yalçınkaya’nın gerek THY ve gerekse Pegasus’tan çok sayıda üst düzey yöneticiyle yüz yüze mülakat yaptığını söylemeden geçmeyeyim.

Beşinci ve son bölümdeyse THY ve Pegasus hakkında yapılmış ayrıntılı bir değerlendirmeyi bulmak mümkün.

Zaten kitabın odak noktası ve en önemli ve en geniş bölümü de burası.

Hizmet, yolcu, dağıtım kanalları, sadakat programı alt başlıklarında, mülakat yapılan yöneticilerin çok değerli yorumları yine beşinci bölümde yer alıyor.

Yalçınkaya ayrıca burada, her iki havayolumuzun ortaklık yapısı, ittifakları ve iştirak şirketlerine de değiniyor.

Sonuç olarak; Havayolu İş Modellerinin Değişimi adlı eseri gerek üniversitelerin sivil havacılık bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ve gerekse bu konuya ilgi duyanlara kesinlikle tavsiye ediyorum.


Posted

in