3 Ağustos Haftasındaki En Büyük Ülke Pazarları

Covid-19 salgını krizinden kurtulmaya çalışan havacılık sektöründe dalgalı seyir devam ediyor.

OAG tarafından düzenli olarak yayımlanan kapasite raporlarında bu durum açık bir biçimde görülüyor.

3 Ağustos haftasında pazara sunulan koltuk kapasitesi bakımından dünyanın ilk 10 ülkesinin gelişimi, bize çok şey anlatıyor.

ABD’de yaşanan büyük daralmanın ardından Çin, geçtiğimiz Nisan ayında dünyanın en büyük havacılık pazarı haline gelmişti.

Kaynak: OAG

Ağustos ayında da durum değişmedi.

15 milyonu aşan koltuk sayısıyla Çin ilk sırada yer aldı.

Ülkedeki kapasitenin %99 gibi son derece yüksek orandaki bölümünün iç hat uçuşlarına ait olduğunun altını çizmekte fayda var.

Zaten Çin’in iç hat pazarı, geçen yılın aynı dönemindeki seviyeye ulaşmış durumda.

Öte yandan, İspanya, İtalya ve Türkiye gibi tatil sezonunun tam ortasında bulunan ülkelerdeki gelişme umut verici.

Bu üç ülkedeki kapasite haftalık bazda sırasıyla %16, %18 ve %12 oranlarında artış kaydetmiş.

OAG’nin tablolarında güncel kıyaslama, Covid-19 salgınının başladığı Ocak ayı ile yapılıyor.

Oysa bunun yanı sıra geçen yılın aynı dönemini de tabloya eklemeleri gerekiyor.

Zira her ne kadar Avrupa’da son haftalarda bir toparlanma yaşansa da gerek kapasite ve gerekse yolcu sayıları geçen yılın yarısına bile ulaşmış değil.

Bakalım önümüzdeki haftalarda kapasite ve yolcu sayıları ne yönde ve hangi hızla ilerleyecek?


Posted

in