Kitap Notları: Türk Hava Gücü

Kitap notları bölümümüzde bu defa, “Türk Hava Gücü (1911-1950)” adlı eseri inceliyoruz.

(ISBN: 978-605-295-076-0)

Osman Yalçın tarafından hazırlanan çalışma, 2017 yılının Haziran ayında Türkiye İş Bankası Yayınları’ndan çıktı.

Yalçın, hatırlanacağı üzere, geçen hafta incelediğimiz Türk Hava Harp Sanayii Tarihi adlı eserin de sahibi.

Osman Yalçın’ın ikinci kitabı da ilki gibi oldukça kapsamlı.

Türk Hava Gücü, ekleriyle birlikte 600 sayfaya yaklaşıyor.

Türk Hava Gücü

Kitap, Türklerde havacılık kavramının köklerini anlatarak başlıyor.

Daha sonra, Osmanlı Devleti’nin son yıllarındaki havacılık faaliyetlerine yer veriliyor.

Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savası sırasında, Osmanlı Devleti’nin hava gücünün gelişimi ele alınıyor.

Birinci Dünya Savaşı, askerî havacılık açısından Çanakkale, Irak ve Filistin cepheleri bağlamında ayrıntılı bir biçimde irdeleniyor.

Çanakkale ve Filistin cephelerinin SWOT ve PESTID analizlerinin yapılmış olması ayrıca dikkat çekiyor.

8 Şubat – 22 Mayıs 1914 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve kamuoyunda “Altın Kanatlar” olarak bilinen İstanbul – Mısır hava seferi de kendisine kitapta kapsamlı olarak yer bulmuş.

Kitabın ikinci bölümü, Cumhuriyet’in ilk yıllarına ayrılmış.

Özellikle, Şehit Hava Pilot Binbaşı Fazıl Bey’in hayatına geniş yer verilmiş.

Fazıl Bey’in yanı sıra, Erzurumlu girişimci Nafiz Kotan’a da değinilmiş.

Nafiz Kotan, Kurtuluş Savaşı sırasında tüm servetini ordunun emrine vermesinin yanı sıra, bağışladığı dört adet uçakla anılmaktadır.

Adeta bir bilgi bombardımanı niteliğindeki Türk Hava Gücü (1911-1950) adlı bu önemli kitabı, gerek yakın tarihimize ve gerekse askerî havacılığa merakı olan herkese tavsiye ediyoruz.


Posted

in

, ,