3. Turizm Şûrası, Ankara’da Toplanıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Turizm Şûrası, 1-3 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da toplanıyor.

İlki 20-22 Ekim 1998, ikincisi ise 12-14 Nisan 2002 tarihlerinde düzenlenen turizm şûrası, turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi hedefleri çerçevesinde büyük önem taşıyor.

İkinci şûranın yapıldığı 2002 yılından günümüze kadar olan süreçte yaşanan küresel, bölgesel ve yerel gelişmeler, ülkemiz turizm sektöründe yeni açılımları, yeni vizyonları, kalıcı ve sürdürülebilir politikaların belirlenmesini, yeni bir gelecek anlayışı ve planlamasını zorunlu kılmakta.

Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camianın katılımı ile güncel görüş ve önerilerin paylaşılacağı yeni bir şûra düzenlenmesi iradesi ortaya çıktı.

Dolayısıyla, 15 yıl aradan sonra, 1-3 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Turizm Şûrası, ülkemiz turizmi açısından tarihî adımlara öncülük etmesi beklentisiyle düzenlenmekte.

Çevreye duyarlı, dünya gerçekleri ile uyumlu, turizm sektörünün taleplerini cevaplandırabilecek sürdürülebilir turizm politikalarının tartışılması ile turizm sektöründeki yeni trendleri yakalayacak geleceğe yönelik öngörü ve politikaların değerlendirilebilmesi için 3. Turizm Şûrası kapsamında 13 Komisyon oluşturuldu:

1- Turizm Politikaları
2- Turizmde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi
3- Turizmde Ürün Çeşitliliği ve Sürdürülebilirlik
4- Çevre-Planlama-Altyapı
5- Yatırım-Teşvik-Finansman
6- Konaklama Sektörü
7- Seyahat Acentacılığı ve Ulaşım
8- Tanıtma ve Pazarlama
9- Dijital Turizm ve İnovasyon
10- Turizm Eğitimi, İstihdamı ve Turist Rehberliği
11- Yerel Yönetimler ve Turizm
12- İç Turizm
13- Gastronomi Turizmi

3. Turizm Şûrası konuları kapsamında kabul edilmesine karar verilen ve turizm sektörünün sorunları gözetilerek yazılacak tebliğlerin de şûra kararlarına katkı sağlaması beklenmekte.

Teoriden ziyade uygulamaya yönelik olması amaçlanan tebliğler, Bilim Kurulu değerlendirmesine tabi tutulacak. Uygun bulunan tebliğler, 3. Turizm Şûrası komisyon raporları ve sonuç kararları gibi kitap haline getirilecek.

Havayolu 101 olarak bizler de, havayolu sektörünü de yakından ilgilendiren şûra sonunda alınacak kararların etkin bir biçimde hayata geçirilerek, önümüzdeki yıllara yönelik önemli fayda sağlamasını temenni ediyoruz.


Posted

in

Tags: