şura

  • 3. Turizm Şûrası, Ankara’da Toplanıyor

    3. Turizm Şûrası, Ankara’da Toplanıyor

    T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Turizm Şûrası, 1-3 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da toplanıyor. İlki 20-22 Ekim 1998, ikincisi ise 12-14 Nisan 2002 tarihlerinde düzenlenen turizm şûrası, turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi hedefleri çerçevesinde büyük önem taşıyor. İkinci şûranın yapıldığı 2002 yılından günümüze kadar olan süreçte yaşanan küresel,…