Lufthansa_Carsten_Spohr

Lufthansa, Yönetim Yapısını Sadeleştirmeyi Planlıyor

Lufthansa_Carsten_SpohrHavayolu sektörünün dev şirketlerinden Lufthansa, yönetim yapısını sadeleştirmeyi amaçlıyor.

Dünyaca ünlü danışmanlık firması McKinsey ile birlikte yürütülen, yönetim kademelerine yönelik yeniden yapılanma çalışmasının önümüzdeki aylarda tamamlanarak, bu yılın ikinci yarısında yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Yapılan çalışma kapsamında bir yönetim katmanının tamamen ortadan kaldırılacağı, gelen bilgiler arasında.

Böylece, ilgili idarî süreçlerin kısaltılarak, hızlı bir biçimde karar alınabilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca grup bünyesinde bulunan Lufthansa, Germanwings, Austrian Airlines ve Swiss şirketlerinde halen ayrı ayrı faaliyette bulunmakta olan “network planlama” ve “gelir yönetimi” birimlerinin birleştirilerek, tek çatı altına toplanacağı ifade ediliyor.

Şirketin son dönemde hızlı bir biçimde büyütmekte olduğu Eurowings markasından sorumlu olacak bir kişinin Luftansa yönetim kuruluna ilave bir üye şeklinde atanması da, söz konusu yeniden yapılanma planının bir parçası.

Yönetim yapısında yapılması planlanan bu değişikliklerin, Lufthansa’nın; Emirates, THY ve düşük maliyetli taşıyıcılar karşısındaki rekabet gücünün artırılması çalışmalarına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Yeniden yapılanma sonrasında Lufthansa yönetiminde işten çıkarmalar yaşanıp yaşanmayacağı konusunda ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Lufthansa’nın daha verimli çalışma adına yapmak istediği bu girişimler takdire şayan.

Ancak network planlama ve gelir yönetimi gibi, havayolu şirketlerinin ticarî açıdan kalbi konumundaki bu pozisyonların böylesine farklı şirketler için ne oranda merkezî hale getirilebileceği bizim için soru işareti.