Delta_Recharging_Stations_havayolu

Uçak Yolcusunun Değerini Belirleyen Etkenler

Havayolu sektöründe özellikle son 15 – 20 yıl içerisinde hızla artan rekabet, şirketlerin yolcularıyla olan ilişkilerini derinden etkiledi.

Yolcularıyla daha yakından iletişim kurmak ve onlara sahip çıkmak isteyen havayolları, müşteri ilişkileri yönetimine (Customer Relationship Management), eskiye nazaran çok daha fazla önem verir hale geldi.

Teknolojiyle en iç içe sektörlerin başında gelen havayolu taşımacılığı, gerek yolcu ile temas eden noktalarda ve gerekse arka plandaki işlerinde 1960’lı yıllardan beri bilgisayarla çalışmaya alışkın.

Bu sayede sektör, özellikle yolcu ve hat performans bilgileri açısından, derin analizler yapabilecek ve bazı örneklerde “büyük veri” (big data) olarak nitelendirilebilecek hacimde veri tabanlarına sahip durumda bulunuyor.

Havayolu Yolcu Değeri Etkenleri_Havayolu 101_Agustos 2013

Son yıllarda hızla yaygınlaşan web tabanlı uygulamalar, bu sürece pozitif yönde ciddi bir katkı yaptı ve yapmaya devam ediyor.

Dolayısıyla, doğru bir CRM yönetimi ile bir uçak yolcusunun, bir havayolu şirketi için ne kadar kıymet ifade ettiğini az çok belirlemek mümkün olabiliyor.

Yapılmak istenen analizin derinliğine göre, bir yolcunun değerini tespit etmede kullanılan kriterler çoğaltılabilir.

Havayolu 101 olarak bu amaçla temel seviyede belirlediğimiz dokuz farklı kriter bulunuyor.

İşte bir uçak yolcusunun değerini belirleyen etkenler:

  1. Yolcunun kişisel bilgileri
  2. Seyahat bilgisi
  3. FFP bilgisi
  4. Geçmişteki yolcu davranışı
  5. Etkileme derecesi
  6. Havayolu ittifak üyesi etkileşimi
  7. Tâlî hizmet (ancillary) harcaması
  8. Mâlî durum
  9. Havayolu şirketi deneyimi

Posted

in

,

Tags: