Partnership

Havayolu Sektöründe İşbirliği Aşamaları

Milliyet temelli mülkiyet sorunsalından inim inim inleyen ticarî havayolu sektörü, özellikle son 20 – 25 sene içerisinde, farklı devletlerde tescil edilmiş olan şirketlerin bir araya gelerek ortaklık yapabilmeleri için türlü türlü çözümler üretmiştir.

Bugün sizlerle, Havayolu 101 Ar-Ge departmanı tarafından yapılan bir araştırmada (Qantas strateji brifingi) tesadüf edilen güzel bir grafiği paylaşmak istiyoruz.

Havayolu Sektöründe İşbirliği Aşamaları
Havayolu Sektöründe İşbirliği Aşamaları

X ekseninde şirketler arasındaki ilişkinin olgunluğu, Y ekseninde ise şirketler arası entegrasyonun derinliği bulunan grafik, havayolu sektöründeki işbirliği aşamalarını dört safhaya ayırmış.

  1. Interline
  2. Codeshare
  3. Joint Business Agreements
  4. Equity Partnerships

Grafiğin sağ tarafında ilave olarak, bu işbirliği aşamalarının ticarî kıymetleri de verilmiş.

Yıllarca interline ve codeshare anlaşmalarıyla adeta “deli pösteki sayar gibi” işlerin içinde debelenip duran sektör, buradaki grafiğe göre yorumlamak gerekirse artık üçüncü aşamaya geçti denilebilir.

İkili, hatta üçlü joint venture anlaşmaları, tam şirket birleşmelerinden önceki son durak.

Interline ve codeshare ile yapılamayan bir çok şey, joint venture’lar sayesinde gerçekleştirilebiliyor.

Kâr – zarar ortaklığı, yolcularla olan ilişkilerdeki bütünsellik, ücret ve tarife yapısının senkronize edilmesi ve bunların dağıtımı, joint venture anlaşmalarının sağladığı faydalardan hemen akla gelenler.

Bir sonraki aşamada sınır ötesi şirket birleşmeleri geliyor ki Avrupa Birliği dahilinde hile-i şer’iye yoluyla zaten yapılmakta olan bu tür işbirlikleri, önümüzdeki beş sene içerisinde tamamen serbestleşebilir.

O dönem geldiğinde, hem mâlî hem de operasyonel açıdan güçlü olanlar ayakta durmaya devam ederken, bu şartları yerine getiremeyen şirketler ya kepenk kapatmak ya da büyük şirketlerin kanatları altına girmek zorunda kalacaklar.

Comments

2 responses to “Havayolu Sektöründe İşbirliği Aşamaları”