Bir Havayolu Şirketinin İş Modelini Belirleyen 5 Unsur

Gelecek yıllarda havayolu sektöründeki iş modellerinin ne yönde hareket edeceğinden bahsetmişken, bir havayolu şirketinin iş modelini belirleyen unsurlara da kısaca değinmemiz gerekiyor.

İşte bir havayolu şirketinin iş modelini belirleyen beş unsur:

1- Şirketin gelir üretme biçimi,

2- Gelir kaynakları,

3- Yolculara sunulan ürün,

4- Katma değerli hizmetler,

5- Hedef müşteri kitlesi.

Tiger Airways (Temmuz 2009)

Bu beş etkenin şekillendirmesiyle, bir havayolu şirketinin aşağıdaki üç iş modelinden hangisini takip ettiği belli oluyor:

a- full-service (network taşıyıcı),

b- low-cost carrier (düşük maliyetli taşıyıcı)

c- charter

Ama bir yandan kâr baskısı diğer yandan emtialaşma fenomeni sebebiyle, havayolu sektöründe bir iş modeli değişikliği yaşanacağının her geçen gün daha yüksek sesle telaffuz edilir hale geldiğini aklımızın bir kenarında tutmakta fayda var.

Zaten başta ABD iç hat pazarı olmak üzere Avrupa ve dünyanın diğer bazı bölgelerindeki gelişmeler, bu durumu teyit eder nitelikte.

Zaman içerisinde charter tipi faaliyet gösteren havayollarının sayısı azalacaktır.

Full-service havayolları ile düşük maliyetli taşıyıcıların, özellikle kısa-orta mesafeli hatlarda giderek birbirlerine benzemesi şaşırtıcı olmayacaktır.


Posted

in