Seyahat Sektörü Analizi

Havayolu seyahat süreci gibi, Türkiye’de her zaman gündemde yer almasına karşın etraflı bir analizi yapılmamış olan bir diğer (ve daha kapsamlı) unsur, seyahat sektörüdür.

İşte seyahat sektörünü parça parça inceleyebilmek için attığımız ilk adım.

Seyahat Sektörü Analizi

Seyahat Sektörü Analizi

Sektörü önce yolculuğun tipine göre alt başlıklara ayırıyoruz. Uçak, otobüs, tren gibi.

Daha sonra da yolculuğun amacına göre bir ayrıma giderek, iş / ticaret ve eğlence / turistik / ziyaret gibi alt başlıklara geçiyoruz.

Tabii yolculuğun tipi ve amacı ne olursa olsun, günümüzdeki en kritik katmanı unutmamak gerekiyor. Yolcunun, seyahati hangi kanal üzerinden satın aldığı çok önemli. Web sitesi, acente gibi…

Bunun ardından her bir satış kanalını kendi içerisindeki özellikleriyle değerlendirmek gerekiyor. Burada web kanalını örnek aldık ve dijital pazarlama, ödeme, içerik gibi alt unsurları öne çıkardık.

Havayolu 101 olarak, seyahat sektörünün etraflı bir analizini yapma yönündeki bu çalışmamıza katkılarınızı bekliyoruz.

Havacılık sektöründe, hem havayolu hem de havalimanı tarafında 25 yıla yakın profesyonel tecrübesi bulunan Dr. Abdullah Nergiz, Türkiye'nin ilk havacılık blogu olan Havayolu 101'in kurucusu ve baş editörüdür. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Türkiye sivil havacılık tarihi üzerine yapmış olan Nergiz, halen profesyonel kariyerinin yanı sıra özel bir üniversitede havacılıkla ilgili ders vermeye devam etmektedir.