Japonların Son Durumu

Takip ettiğiniz üzere Japon Havayolları (JAL) son yıllardaki en büyük krizini yaşamakta.

Bir yandan küresel mâlî kriz sonucu düşen yolcu talebi, diğer taraftan son aylarda yükselen petrol fiyatları ile birleşince JAL’ın durumu iyice kötüleşti.

Hükûmet tarafından atanan komisyon, yaptığı çalışma neticesinde tek çözümün, JAL’ın yine bir devlet kuruluşu olan ETIC’e (Enterprise Turnaround Initiative Corporation) başvurması olduğu sonucuna vardı.

ETIC, 1.6 trilyon Yen (17,7 milyar USD) tutarında bir fona sahip ve zor durumdaki şirketlerin düze çıkabilmesi için gerekli yardımları yapıyor.

Görünen o ki, yılın ikinci çeyreğinde 99 milyar Yen (1 milyar USD) zarar açıklayan ve önümüzdeki aylarda 6.800 personelinin işine son verecek olan JAL ancak ETIC yardımı ile ayakta kalabilecek.

ETIC önce JAL’ın mâlî durumunu ve yeniden yapılanma planını inceleyecek, ondan sonra da şirketin ne kadarlık bir fona ihtiyacı olduğuna karar verecek.

Bunun da bir kaç aylık bir sürede tamamlanması bekleniyor.

Ünlü danışman Kenichi Ohmae’nin Japon siyaset kurumuna yıllardan beri yönelttiği eleştirinin bir kez daha ne denli gerçek olduğu görülüyor.

Japon şirketler kendi ayakları üzerinde durmakta zorlandıklarında, serbest rekabet ve özel teşebbüs kavramları bir kenara atılarak devlet müdahalesi yoluna gidiliyor.

Bu durum, biz Türklerin bildiğinin aksine, Japon şirketlerin sürekli bir biçimde verimlilik sorunu yaşamalarına yol açıyor.

Bakalım 2010 yılında JAL’ın performansı ne olacak?