american airlines sydney reklam

American Airlines – Sydney Reklamı

Havayolu şirketlerinin reklamlarında uçak imajı kullanmaktan vaz geçmelerinin zamanı gelmedi mi?

İşte American Airlines’tan son derece güzel bir örnek.

Hem de entelektüel birikim gerektiren cinsinden.

Bir tarafta New York, diğer tarafta Sydney.

Hem “Büyük Elma”, hem de Opera Binası…