American Airlines – Sydney Reklamı

Havayolu şirketlerinin reklamlarında uçak imajı kullanmaktan vaz geçmelerinin zamanı gelmedi mi?

İşte American Airlines’tan son derece güzel bir örnek.

Hem de entelektüel birikim gerektiren cinsinden.

Bir tarafta New York, diğer tarafta Sydney.

Hem “Büyük Elma”, hem de Opera Binası…

Abdullah Nergiz

Havacılık sektöründe, hem havayolu hem de havalimanı tarafında 25 yıla yakın profesyonel tecrübesi bulunan Dr. Abdullah Nergiz, Türkiye'nin ilk havacılık blogu olan Havayolu 101'in kurucusu ve baş editörüdür. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Türkiye sivil havacılık tarihi üzerine yapmış olan Nergiz, halen profesyonel kariyerinin yanı sıra havacılıkla ilgili ders vermeye devam etmektedir.

error: Content is protected !!