Chapter 11

Her zaman söylüyorum.

ABD, ayrı bir dünya.

Orada hayat çok farklı…her açıdan.

Ticarî hayat, bu farklılıktan nasibini en fazla alan kısım.

Uzun ama ilginç bir makaleye rastladım.

Özetlemek gerekirse, yazar, Delta ve Northwest Airlines’ın hâlâ Chapter 11 kapsamı altında olduğundan yola çıkarak, aslında bu yasanın havayolu firmaları tarafından suiistimal edildiğini iddia ediyor.

Ve çeşitli örneklerle de bunu destekliyor.

Yazarın bu sistemden sadece “Havayolu yöneticilerinin, avukatların ve iflas müessesesini finanse eden kişilerin” faydalandığı gibi ilginç bir de iddiası var.


Posted

in