E-Ticaret ve Havayolu Sektörü

Bir hayat biçimi haline gelen Internet; ticaret kavramına da yeni bir boyut eklemiş, iş yapış şekillerini yeniden ve temelden tanımlamıştır.

Ticaretin elektronik ortamda yaygınlaşmasıyla birlikte, piyasa gücü tüketicinin eline geçmiş, satıcı firmaların benzer ürün ve hizmetleri farklı fiyatlarla satabilmesi iyice güçleşmiştir.

Bu durumun havayolu sektörüne yönelik en kritik etkisi, bir hizmet olarak değerlendirilip, sunulması gereken hava seyahatinin günden güne bir ‘emtia’ haline dönüşmesi (commoditization) ve yolcuların büyük oranda ‘fiyat hassas’ bir anlayışla seçim yapar olmasıdır.

Bu yüzden, halihazırda kâr marjının bir hayli düşük olduğu havayolu sektöründe, şirketlerin markaları adına yolcu nezdinde farklı bir algı yaratmalarının ne denli önemli olduğu aşikâr.

Bu amaçla; internetin sağladığı gücü elinde bulunduran yolcunun tercihlerini yönlendirebiliyor olmak, şirketler için gerek doluluk oranının artması gerekse yolcu sadakatini yükselterek, kârlı fiyatlarla satış yapılması açılarından büyük önem taşımaktadır.