mallaşmak

  • E-Ticaret ve Havayolu Sektörü

    E-Ticaret ve Havayolu Sektörü

    Bir hayat biçimi haline gelen Internet; ticaret kavramına da yeni bir boyut eklemiş, iş yapış şekillerini yeniden ve temelden tanımlamıştır. Ticaretin elektronik ortamda yaygınlaşmasıyla birlikte, piyasa gücü tüketicinin eline geçmiş, satıcı firmaların benzer ürün ve hizmetleri farklı fiyatlarla satabilmesi iyice güçleşmiştir. Bu durumun havayolu sektörüne yönelik en kritik etkisi, bir hizmet olarak değerlendirilip, sunulması gereken…