spoilage

  • Havayolu Gelir Yönetiminde “Spill” Kavramı

    Havayolu Gelir Yönetiminde “Spill” Kavramı

    Günümüzde farklı bir çok sektörde yoğun bir biçimde kullanılmakta olan gelir yönetimi sistemlerini dünyaya kazandıran, ticarî havayolu sektörü olmuştu. Bu uygulamanın ilk örneği, ABD’deki 1978 iç hat deregulasyonunu takip eden yıllarda kızışan rekabete karşı bir şeyler yapmak isteyen, zamanın American Airlines Pazarlama Direktörü (1985′ten itibaren CEO) Robert Crandall tarafından devreye sokulmuştu. Hatta “Yield Management” kelimesinin mucidi…