nöro pazarlama

  • Yolcu Deneyimi, Nöro Pazarlama Uygulamaları ile Gelişecek

    Yolcu Deneyimi, Nöro Pazarlama Uygulamaları ile Gelişecek

    Neuromarketing ya da Türkçe deyişiyle Nöro Pazarlama, tüketicilerin yeni bir ürün veya hizmeti görüp denediklerinde duyu-devimsel (sensorimotor), bilişsel ve duygusal açıdan verdiği tepkileri araştıran bir pazarlama alanıdır. Nöro pazarlama en basit biçimde, insan beyninin pazarlama uyarıcılarına verdiği cevap şeklinde ifade edilebilir. Müşterilerin beyin faaliyetlerini takip edebilmenin iki yolu vardır: Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve elektroensefalografi.…