hirschman

  • Havayolu Sektöründe Rekabet ve Herfindahl Endeksi

    Havayolu Sektöründe Rekabet ve Herfindahl Endeksi

    Havayolu 101’de ilk olarak 2009 yılında değindiğimiz Herfindahl Endeksi‘ni bu kez farklı bir açıdan ele alıyoruz. Orris Herfindahl ve Albert Hirschman adlı iktisatçılar tarafından formülize edilen ve literatürde Herfindahl Endeksi (HHI) olarak bilinen ölçüm sistemi, herhangi bir sektördeki rekabet düzeyini tespit etmeye yarıyor. Bu endeks, özellikle ABD’de gerçekleştirilen şirket birleşmelerinin rekabeti olumsuz yönde etkileyip etkilemediğinin anlaşılmasında,…

  • Havacılık Sektöründe Rekabet Düzeyi Ölçümü

    Havacılık Sektöründe Rekabet Düzeyi Ölçümü

    Orris Herfindahl ve Albert Hirschman adlı iktisatçılar tarafından formülize edilmiş olan ve literatürde Herfindahl Endeksi (HHI) olarak bilinen ölçüm sistemi, herhangi bir sektördeki rekabet düzeyini tespit etmeye yarıyor. Oldukça basit bir formüle sahip olmakla birlikte bu endeks, özellikle ABD’de gerçekleştirilen şirket birleşmelerinin rekabeti menfi yönde etkileyip etkilemediğinin anlaşılmasında ilgili devlet kurumları tarafından aktif bir biçimde…