amortisman

  • Uçak Amortisman Oranlarında Önemli Değişiklik

    Uçak Amortisman Oranlarında Önemli Değişiklik

    Uçakların faydalı ömrü ve buna bağlı amortisman oranlarında çok önemli bir değişiklik yapıldı. 506 sıra numaralı tebliğ ile Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 333 sıra numaralı tebliğinde yapılan değişiklik, Resmî Gazete’nin 9 Mart 2019 tarih ve 30709 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 28 Nisan 2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul…