altın çağ

  • Uçmanın Altın Çağı Geri mi Dönecek?

    Uçmanın Altın Çağı Geri mi Dönecek?

    Ecnebilerin “Golden Age of Flying” diye adlandırdıkları bir dönem vardır; “Uçmanın Altın Çağı”. Tarih aralığı tam belli olmamakla birlikte, İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden, 1970′lere kadar olan döneme göndermede bulunan bu tanımlamayı aslında tüm ecnebilere teşmil etmek de çok doğru değil. Bu tanımlama özellikle gelir seviyesi belli bir çizginin üzerinde olan kişiler için geçerliydi. Zira o…