Medine Havalimanı

TAV, Medine Havalimanı’ndaki Hissesini Satıyor

TAV, Medine Havalimanı’ndaki hissesinin bir bölümünü satacağını açıkladı.

TAV’ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

Bağlı ortaklıklarımız aracılığıyla %50 hissesine sahip olduğumuz TIBAH Airports Development Company (TIBAH) Medine Havalimanı işletme imtiyazını kullanmakta olan ortak girişim şirketimizdir.

TIBAH’ın diğer %50 hissesine sahip olan ortağımız Mada International Holding (Mada) ile bir hisse satış sözleşmesi (HSS) imzaladık. Mada ile yeni bir hissedarlar arası anlaşma imzalanacak ve TIBAH’ın halihazırda devam eden ortak kontrol usülüne göre yönetim şekli aynen devam edecektir. 

Bu HSS’nin içerdiği şartlardan bazıları aşağıdadır:

  1. Bağlı ortaklığımız olan PMIA Aviator B.V., TIBAH’ın %24 hissesini 135 milyon ABD doları karşılığında Mada’ya devredecektir. Böylece Şirketimiz’in TIBAH’taki hissedarlık oranı %50’den %26’ya inecektir.
  2. 2023 takvim yılı içerisinde Medine Havalimanı’nın hizmet verdiği yolcu sayısı 8,14 milyonun altında kalır ve mücbir sebep dönemi bir sene daha uzarsa, hisse satış fiyatı 30 milyon ABD doları tutarında artacak ve 165 milyon ABD doları olacaktır.
  3. Şirketimiz tarafından 2021 yılının son çeyreğinde TIBAH’a ABD doları cinsinden verilen 192 milyon avro (218 milyon ABD doları) hissedar kredisinin 31 Mart 2023 tarihinde kamuya açıklanan finansal tablolara göre kalan bakiyesi 192 milyon avro (208 milyon ABD doları) idi. TIBAH hisse satışının finansal kapanışının gerçekleşmesi ile birlikte hissedar kredisi bakiyemizin %48’ini de Mada devralacaktır. Böylece 31 Mart 2023 tarihli finansal tablolara göre 192 milyon avro olan hissedar kredisinden doğan alacak bakiyemiz 100 milyon avroya inmiş olacaktır.

İşlemin finansal kapanışının ardından hisse satışı nedeni ile en az 70 milyon avro tutarında bir defaya mahsus gelir yazılması beklenmektedir. 2023’ün ikinci yarısında gerçekleşmesini beklediğimiz finansal kapanış gerekli yasal onayların alınmasına tabidir.