Bölgelere Göre Uçak Kullanımındaki Değişim 2019/21

Covid-19 krizinin sivil havacılık sektörünü eşit bir biçimde etkilemediğini sık sık belirtiyorum.

Çin gibi, ABD gibi kimi bölgeler özellikle iç hatlarda çok ciddi bir toparlanma sürecinden geçerken, Avrupa ve Orta Doğu bu krizin kaybedenleri olarak öne çıkıyor.

Bölgeler arasındaki bu farkı, günlük yolcu uçağı uçuş saati istatistiklerinden de görmek mümkün.

Cirium tarafından hazırlanan bir grafikte, 1 Mayıs 2019 ile 28 Nisan 2021 tarihleri karşılaştırılmış.

Buna göre, Çin’in toplam içindeki payı ciddi bir biçimde artmış.

Çin gibi ABD de krizden, “toplam içindeki payını” artırarak çıkmışa benziyor.

Öte yandan Avrupa, Covid-19 krizinin olumsuz etkisinin en fazla görüldüğü bölge.

2019 yılında neredeyse ABD ile aynı olan uçuş saati, bu yılın aynı günlerinde neredeyse üçte birine düşerken, toplam içindeki payı da yarı yarıya gerilemiş.

Orta Doğu’daki gerileme ise tabloda kırmızı renkle gösterilen bölümden anlaşılıyor.

“Çin hariç Asya-Pasifik” şeklinde tanımlanan bu kısımda da ciddi oranda bir gerileme mevcut.

Güney Amerika kıtasının uçuş saati azalmasına karşın toplamdaki payı hemen hemen hiç değişmemiş.

Neticede sektörün krizden çıkabilmesi için Avrupa’nın acilen toparlanması gerekiyor. Zira Avrupa, kendi iç hatlarının yanı sıra Orta Doğu’nun hem Afrika hem de Asya’yla olan trafiğinde çok önemli bir yer tutuyor.


Posted

in