ABD’deki Havayolu Birleşmeleri

Havayolu sektörünün nispeten serbest olduğu ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletler (ABD) geliyor.

Bu serbestlik sayesinde ülkede çok sayıda havayolu şirketi kuruluyor, batıyor; birleşmeler oluyor.

Özellikle 1978 iç hat deregülasyonu sonrasında sayıları hızla artan havayolu şirketlerinin bir bölümü, 1980’li yıllarda iflas ederek sektörden çekilmişti.

Diğer bir bölümü ise birleşmeler yoluyla güç toplayarak yoluna devam etti.

Standard & Poor’s tarafından hazırlanan bir grafikte, 1985 yılından bu yana ABD’de gerçekleştirilen havayolu şirket birleşmeleri yer alıyor.

O yıl itibarıyla 18 farklı havayolunun, 30 senelik bir süreç içerisinde nasıl sadece beş şirkete dönüştüğü grafikte açık bir biçimde görülüyor.

Delta, United, American, Southwest ve Alaska Airlines, söz konusu dönemde çeşitli defalar birleşme yaşayan havayolları.

Tabii halihazırda ABD’de bu beş havayolu haricinde de mesela JetBlue, Frontier, Spirit gibi daha bir çok şirketin faaliyetlerine devam ettiğini de hemen ekleyelim.