Kitap Notları: Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Düzenlemeler

Havayolu 101’in kitap notları bölümünde bu kez konuğu, 2015 yılının başında yayımlanmış olan “Havayolu Taşımacılığı Ve Ekonomik Düzenlemeler: Teori Ve Türkiye Uygulaması” adlı eser.

(ISBN: 978-975-493-067-2)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan kitabın pdf versiyonunu, kurumun web sitesinden ücretsiz bir biçimde elde etmek mümkün.

Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Düzenlemeler

Anadolu Üniversitesi’nden Profesör Doktor Ender Gerede’nin editörlüğünde hazırlanan kitaba, beş farklı kişi katkıda bulunmuş:

Akansel Yalçınkaya, Alpaslan Çelebi, Ender Gerede, Gamze Orhan ve Hülya Göktepe.

Kitap, havayolu işletmeciliğine ilişkin temel kavramların anlatımıyla başlıyor.

Havayolu taşımacılığında hizmet süreci, havayolu ürününün bileşenleri, havayolu talebini etkileyen faktörler ve daha bir çok temel kavram kitabın ilk bölümünde açıklanmış.

İkinci bölümde ise havayolu taşımacılığına ekonomik boyuttan bakılmış.

Pazara erişim, pazara giriş, kapasite, bilet fiyatı, devletler arası havacılık anlaşmaları gibi konular burada yer alıyor.

Kitabın üçüncü bölümü, SHGM’nin yapısını ve işleyişini ele almış.

Bir sonraki bölümde, uluslararası havayolu taşımacılığı için çok kritik bir konu olan serbestleşme olgusu, ABD ve Avrupa Birliği örnekleri üzerinden anlatılmış.

Beş ve altıncı bölümlerde, ekonomik düzenlemelerin sektöre etkisi ve Türkiye örnekleri yer alıyor.

Yedinci bölüm, havayolu sektöründeki rekabet kavramı üzerinde durmuş.

Kitabın sekizinci ve son bölümünde ise havayolu taşımacılığında yolcu haklarına ayrılmış.

Havayolu Taşımacılığı Ve Ekonomik Düzenlemeler adlı bu çalışmanın, sektördeki bir çok temel kavramı ele alması açısından okuyucular için çok faydalı olacağına inanıyoruz.

Özellikle üniversitelerin havacılık yönetimi bölümlerinde eğitim gören öğrenciler için faydalı bir kaynak olabilir.

Bu vesileyle, SHGM’nin web sitesindeki kurumsal yayınlar bölümünde bulunan çalışmaları tüm havacılık meraklılarına tavsiye ediyoruz.

İçindekiler

  1. Bölüm: Havayolu İşletmeciliğine İlişkin Temel Kavramlar
  2. Bölüm: Havayolu Taşımacılığındaki Ekonomik Düzenlemeler
  3. Bölüm: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Hava Ulaşım Dairesi Başkanlığının Tanıtılması
  4. Bölüm: Uluslararası Havayolu Taşımacılığında Liberalleşme Süreci
  5. Bölüm: Ekonomik Düzenlemelerin Havayolu Yönetimine Etkisi
  6. Bölüm: Türk Havayolu Taşımacılığındaki Ekonomik Düzenlemelerin Gelişim Süreci
  7. Bölüm: Havayolu Taşımacılığı Sektörü ve Rekabet Hukuku
  8. Bölüm: Havayolu Taşımacılığında Yolcu Hakları

Posted

in