İGA Havalimanı İşletmesi İş İlanı – Pazarlama Stratejileri ve Analiz Müdürü

İGA Havalimanı İşletmesi İş İlanı

Pazarlama Stratejileri ve Analiz Müdürü

Genel nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Havayolu sektöründe en az 5 yıl deneyime sahip,
 • Benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyimi olan,
 • Sık sık seyahat edebilen,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilgisi, (TOEFL, IELTS veya YDS belgesi)
 • MS Office programlarına hakim,
 • Yazılı ve sözlü olarak doğru iletişim kurabilen,
 • Takım çalışmasına önem veren,
 • İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden/edebilecek.

İş tanımı

Projeksiyon Oluşturma:

1- Uzun, orta ve kısa dönemli yolcu, uçuş, bagaj ve kargo tahmin ve senaryolarının hazırlanması (iç hat, dış hat, transfer)
2- Gerek İstanbul, gerek Türkiye, gerek bölge detayında aylık, senelik periyodik gelişim raporlarının hazırlanması,
3- Ülkedeki ve bölgedeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri izleyip İstanbul Yeni Havalimanı’na etkilerinin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,
4- Sezonluk, haftalık ve pik gün uçuş tarifeleri oluşturur, uçakların bağlanması ve rotasyonu ile pik saat analizlerinin yapılması,
5- Uçuş tarifelerine göre genel kapasite kullanım analizlerinin yapılması, olası dar boğazları ilgili birimlerle koordineli bir şekilde paylaşılması,

Pazarlama Stratejileri Oluşturma:
1- İstanbul Yeni Havalimanı için potansiyel yolcu ve kargo taşıyan havayollarının analizi, büyüme gelişimlerinin takibi,
2- İlave yolcu ve kargo getirecek yeni havayollarının analizi ve İstanbul Yeni Havalimanı’na getirme stratejilerinin oluşturulması;
3- Daha fazla uçuş çekebilmek veya mevut havayollarının frekanslarını artırabilmesine yönelik tutundurma, promosyon, indirim vs stratejilerin belirlenmesi, yönetimi ve takibi,
4- Ulusal ve uluslararası konferans ve diğer etkinliklerde İstanbul Yeni Havalimanı’nın tanıtım faaliyetlerine destek ve havayolları ile yapılacak müzakerelere hazırlıkların yapılması ve katılım
5- Yapılan analizler neticesinde rekabet stratejileri geliştirilmesi,
6- Transfer yolcular için havayolu ittifaklarını ve interline ilişkilerin analizinin yapılması, daha fazla transfer yolcunun İstanbul Yeni Havalimanı üzerinden birden fazla havayolu ile taşınmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi, ilgili havayolları ile görüşmeler ve müzakereler için hazırlıkların yapılması, toplantı ve görüşmelere katılım,
7- Havayolları, yer hizmetleri kuruluşları vb. tarife ve ücret konularında ilgili ünitelerle koordinasyonun sağlanması,  uygulamaları takip ve kontrol edilmesi,
8- Yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin sonuçları ve etkilerinin izlenmesi ve bu konuda önerilerde bulunarak planlama ve koordinasyonun sağlanması,

Analiz ve Raporlama: 
1- İhtiyaç duyulan raporlama ve veri çekme sistemlerinin satın alınması, yönetilmesi ve eğitimlerinin planlanması,
2- Diğer havalimanları ile ilgili gelişmelerin sektörel yayınlardan,  web sitelerinden ve katılınan organizasyonlardan takip edilmesi, karşılaştırma raporları ve SWOT analizlerinin yapılması,
3- Uçulan hatların performans değerlendirmelerine yönelik analizlerinin yapılması; yolcu sayısı, kargo tonajı, bagaj sayısı ve bunlara bağlı olarak İGA’ya bıraktığı ortalama gelir hesaplanması ve raporların hazırlanması ve analizlerin yapılması,
4- İhtiyaç duyulan pazarlama araçlarının (teşvik sistemi, özel indirimli ücretler, müşteri gruplandırma, portföy analizleri vb.) oluşturulması ve yönetiminin sağlanması,

Kurum içi İş Süreçleri Yönetimi:
1- Gelir artırıcı faaliyetler ile gider düşürücü önlemleri değerlendirerek uygulamaya konulması için gerekli onayın alınması,
2- Ticari, mali, idari ve hukuki konulardaki taleplerin verilen yetki çerçevesinde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
3- Yönetilen sürecin kapsamına giren ve sorumluluk gerektiren tüm dokümanlara uygun hareket edilmesi ve aynı zamanda çalışanların da uygun hareket etmesinin sağlanması,
4- Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin dokümanlarda tanımlanmış kurallara uygun olarak yerine getirilmesini sağlanması,
5- Her türlü çalışma, rapor, analiz ve sunumların eksiksiz olarak muhafaza edilmesi ve gerekli ortak çalışma dosya sistemlerine konulması,
6- Yönetilen her süreçte:
a) Tehlike tanımlamasının yapılması, risk ve etki analizinin yapılması, sonuçları hakkında çalışanların bilgilendirilerek gereken önlemlerin alınması sağlamak,
b) Hedeflerine uygun performans göstergelerinin tanımlanması ve izlenmesi,
c) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin yerine getirilmesi, değişikliklerin uygulanması ve uygulatılmasının sağlanması.
7- Ulusal ve uluslararası kanun ve sivil havacılık kuralları gereği düzenlenen ve zorunlu ve opsiyonlu eğitimlere katılmak, çalışanlarının da katılmasını sağlamak,
8- Bulunduğu bölgedeki resmi kuruluşlar, IATA kuruluşları, hava yolları ile diğer kuruluş ve kişilere karşı kurumun en iyi şekilde temsil edilmesi ve şirketin hak ve çıkarlarının korunmasının sağlanması,
9- Personelinin eğitim ve moral seviyelerini yüksek tutulması, düzenli ve disiplinli çalışmaların sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alınması,
10- Genel Müdür (Mali) Yardımcılığı ile koordineli şekilde başkanlığın gider bütçesinin hazırlanması,
11- Belirtilen görev ve sorumluluklarla ilgili olarak gerekli bilgileri, raporları, gelişmeleri ve ortaya çıkan sorunları Pazarlama Direktörü’ne rapor edilmesi ve yapılan faaliyetler konusunda bilgilendirilmesi,

İlana başvurabilmek için lütfen tıklayınız.


Posted

in