Hava Kargo Trafiğindeki Sıkıntı Devam Ediyor

Turkish Cargo @ Istanbul Atatürk Airport
Turkish Cargo @ Istanbul Atatürk Airport

Küresel ekonomideki zayıf seyir ve ticarî faaliyetlerde buna bağlı olarak gözlemlenen durgunluk, hava kargo hacminin büyümesini engelliyor.

2011 yılından bu yana, bu iki temel faktör, hava kargo trafiğinde beklenen atılımın gerçekleşmesini engelliyor.

2012 – 2015 yılları arasında dünya ticaret hacminin ortalama artış oranı sadece %2,9 mertebesinde kaldı. Bu oran, 1980’li yıllardan beri görülmemiş bir zayıflığa işaret ediyor.

Buna, petrol fiyatlarının düşük seviyelerde seyri de eklenince, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik ortam daha da zorlu bir hale dönüşmüş durumda.

Gelişmiş ülkelerin ekonomileri ise oldukça yavaş bir hızla büyümeye devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, dünya genelindeki ortalama GSMH büyümesi, genel trend ortalamasının altında gerçekleşti. 2016 yılında da bu durumun değişmesi beklenmiyor.

Zayıf seyreden ticaret ilişkilerine, son 4-5 yıl içerisinde pazara arz edilen hava kargo kapasitesindeki aşırı artış da eklenince, bu sektördeki birim gelirler de ciddi darbe demiş oldu.

Havayolu şirketlerinin kargo gelirleri 2011 yılında 67 milyar USD ile zirveye ulaşmışken, 2015 yılında bu rakam 50 milyar USD civarına geriledi.

Yolcu_kargo_rpk_ftk_2005-2015
Yolcu ve Kargo (2005-2015)

Tabii bunda, aynı dönem içerisinde ABD Doları’nın Euro’ya karşı değer kazanmış olmasının da payı var.

Bununla birlikte, havayolu şirketlerinin gelir kırılımına baktığımızda, durum daha net bir biçimde görülüyor.

On yıl kadar önce hava kargonun havayolu şirketleri gelirlerindeki payı %12 seviyesindeyken, günümüzde bu oran %9 mertebesine gerilemiş durumda.

Bu durumun en önemli sebebi, 2012 yılından bu yana, deniz taşımacılığı fiyatlarında yaşanan inanılması güç düşüşler.

Deniz taşımacılığı fiyatlarında son dört – beş yıl içerisinde bazı hatlarda %75’i aşan oranlarda yaşanan düşüşler, bir çok firmanın hava taşımacılığı yerine denize yönelmesine sebep oldu.

Buna ilave olarak, yolcu sayısındaki artışa paralel olarak genişleyen filoların da etkisini hesaba katmamız gerekiyor.

Toplam kargonun yarıdan fazlası yolcu uçakları ile taşınıyor.

Bu yüzden, havayolu şirketleri her ne kadar öncelikli olarak yolcu taşımaya odaklanmış olsalar ve planlamalarını buna göre yapsalar da, filoya katılan her yeni yolcu uçağı aynı zamanda ilave kargo kapasitesi anlamına geliyor.

Dolayısıyla yolcu uçaklarının sayısındaki bu artış, hava kargo birim fiyatlarını da aşağıya çekmeye devam ediyor.

air-cargo_2015-2035

air-cargo_trade_gdp_production_rtk_2012-2016

froces-and-constraints_air-cargo


Posted

in

Comments

One response to “Hava Kargo Trafiğindeki Sıkıntı Devam Ediyor”