Bosta Istanbul_BIST_THY_hisse

THY, Borsadaki Hisselerinin Bir Bölümünü Geri Alabilir

Bosta Istanbul_BIST_THY_hisseGeçtiğimiz günlerde, ülkemizde havacılık hakkında haber yapan web sitelerinin gözünden kaçan bir gelişme yaşandı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) bu yılki genel kurul tarihi 4 Nisan 2016 olarak belirlenirken, yayınlanan gündem listesinde oldukça ilginç bir madde yer aldı:

2016 Hisse Geri Alım Programı

Yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul’da oluşan mevcut fiyat seviyesinin şirketin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğünden, gerek görüldüğü durumlarda THY, kendi hisselerinin bir bölümünü geri alma yoluna gidebilecek.

Hisse geri alım programının resmen yürürlüğe girebilmesi için, THY yönetimi tarafından bu yılki genel kurulun gündemine sunulan ilgili maddenin, hissedarlar tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

11 Mart 2016 Cuma akşamı borsa kapandıktan sonra yapılan bu açıklamanın ardından dün (14 Mart 2016) gerçekleşen ilk işlem gününde THYAO hissesi, %1,54 oranında artışla, 7,91 TL seviyesinden kapandı.

İşte, hisse geri alım programıyla ilgili olarak THY’den yapılan açıklamanın tamamı:

THY A.O. Şirket Paylarının Geri Alım Programı

Geri Alımın Amacı

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan siyasi/ekonomik istikrarsızlıkların başta faaliyet göstermekte olduğumuz sektöre ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının Türk Hava Yolları A.O. hisse değeri üzerinde olumsuz etki yarattığı, Borsa İstanbul’da oluşan mevcut fiyat seviyesinin Ortaklığımız faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu kapsamda gerek hisse fiyatındaki dalgalanmaların sınırlandırılması, gerekse de Ortaklığımız hazine yönetimi dahilinde kendi hisselerimize yatırım yapmak amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü durumlarda geri alımının yapılması amaçlanmaktadır. Geri alınan paylar Ortaklık çalışanlarına yönelik pay edindirme planları çerçevesinde de değerlendirilebilecektir.

Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre

Genel Kurul yetkilendirme tarihi itibariyle 3 yıldır. Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Ortaklık finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir.

Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı

Ortaklığımızın 1.380.000.000 TL (bir milyar üç yüz seksen milyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin %10’una (yüzde on) karşılık gelen pay sayısına kadar aşağıda belirtilen toplam fon tutarı dahilinde, mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Ortaklık kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan nakitten karşılanmak üzere, geri alım için 500.000.000 TL’ye (beş yüz milyon Türk Lirası) kadar fon ayrılmıştır. Geri alınan payların nominal değeri çıkarılmış sermayenin %10’unu aşamaz. Geri alınan paylardan program
süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise 20 (yirmi) Türk Lirasıdır. Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP’ta duyurulacaktır.

Geri Alım Programının Ortaklığın Finansal Durumu Ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Geri alıma konu toplam fon tutarı 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, 31.12.2015 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %1’ine tekabül etmektedir. Bu kapsamda, geri alım programının Ortaklığımız finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

Program Kapsamında Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

Geri Alınan Payların Satış Esasları

İlgili Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

31.12.2015 itibarıyla, yıllık en düşük pay fiyatı: 6,80 TL, en yüksek pay fiyatı: 10,20 TL olup ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 8,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

07.03.2016 itibarıyla, son üç aydaki; en düşük pay fiyatı: 6,56 TL, en yüksek pay fiyatı: 7,64 TL ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 7,19 TL olarak gerçekleşmiştir.

İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminden Sağlayacağı Faydalar

Herhangi bir fayda bulunmamaktadır.


Posted

in

,