SHGM_insan_kaynakları

SHGM İş İlanı: Bilgisayar ve Meteoroloji Mühendisi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Bilgisayar ve Meteoroloji Mühendisi Arıyor

5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) “Mühendis”  alınacaktır.

MÜRACAAT ETMEK  İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

STATÜ

MÜHENDİS

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak. KPSS P-7 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (2013 Eylül, 2014 Nisan-Eylül, 2015 Nisan ve belirtilen yıllarda düzenlenen e-YDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş pozisyon sayısının beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.

4 Kişi Bilgisayar Mühendisliği

2 Kişi Meteoroloji Mühendisliği

İHS

Ücret (Brüt):
5 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:
6.247.03 TL
2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:
5.781.58 TL
0-2 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:
5.316.14 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

 

İSTENİLEN BELGELER

 1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı “İş Talep Formu” ve Bilgisayar Mühendisliği pozisyonuna başvuran adaylar için ayrıca belirtilen adreste ilan edilen form,
 2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
 3. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği,
 4. Adli sicil beyanı,
 5. Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,
 6. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,
 7. KPSS belgesinin çıktısı,
 8. Yabancı dil belgesinin çıktısı

BAŞVURU

 1. Başvurular en geç 05 Haziran 2015 günü saat 16:00’a kadar “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 1. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
 2. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır.
 3. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.


Posted

in