2030 Yılında Yolcu Tipleri Nasıl Olacak?

Her iş alanında olduğu gibi, seyahat sektöründe de müşterinin yani yolcunun ne istediği, ne gibi ihtiyaçları olduğu, şirketleri başarıya götüren yolda cevaplanması gereken önemli sorular.

1990’lı yıllarda hayatımıza giren internet, 2010’lu yıllarda 3G bağlantısı ve mobil cihazlarla, tam manasıyla devrim niteliğinde bir icat oldu.
Tabii olarak seyahat sektörü de internet olgusundan derin bir biçimde etkilendi.

Traveller Tribes 2030
Yolcu Tipleri – 2030

Uzun yıllar boyunca durağan bir seyir izleyerek hemen hemen aynı kalan yolcu segmentleri, dijital devrimin yanı sıra dünya nüfusunun hızla artmasının da etkisiyle, son dönemde radikal bir dönüşüm sürecine girdi ve kendi içerisinde farklılaştı.

Daha önce 2020 yılı için bir rapor hazırlayan Amadeus bu kez, 2030 yılında yolcu segmentlerinin nasıl olacağını araştırdı.

Bu segmentlerin tespit edilmesinde, yolcuların değerleri, davranışları ve ihtiyaçları göz önünde tutuldu ve neticede ortaya, altı farklı yolcu tipi çıktı. Yazımızın girişinde değindiğimiz gibi istek ve ihtiyaçlar, gruplandırmada önemli rol oynadı.

Travel Tech Time_2015-2030_graphic
Seyahat Teknolojileri 2015 – 2030

Tabii ki, aşağıda ayrıntıları yer alan bu grupları birbirlerinden tamamen bağımsız, geçişkenliği hiç olmayan silolar olarak düşünmemek gerekiyor. Kişiler kendilerinde, her gruptan bir parça bulabilir.

İşte Amadeus tarafından hazırlanan rapora göre 2030 yılında görülmesi muhtemel altı temel seyyah grubu:

Basitlik Arayanlar

Bu gibi yolcular, seyahat planlaması yaparken kolaylık ve şeffaflığı, her şeyin önünde tutuyor. Kendi başlarına derin derin araştırmalar yapmak yerine, güvendikleri kişilerin tavsiyelerine uymayı tercih ediyor.

Kültür Avcıları

Bu segmentteki yolcular yaptıkları seyahatleri, hiç tanımadıkları kültürlerin içerisine dalmak, kendi ev yaşantısından tamamen kopmak ve farklı bir hayat tarzıyla buluşmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Sosyal Sermaye Peşindekiler

Sık sık seyahat ediyor olmanın imrenilen bir durum olduğunu düşünen bu gruptaki yolcuların seyahat tercihleri, maksimum sosyal ödülü almak üzerine şekilleniyor. Bu tip yolcular, dijital medya ortamlarını, seyahat deneyimlerini aktarmak için kullanırken, sık sık online takipçilerini cezbedecek paylaşımlarda bulunurlar.

Ödül Avcıları

Bu gruptaki yolcular, son derece meşgul ve zorlu olan gündelik hayatları içerisinde seyahat yapıyor olmayı bir yatırım olarak görüyor ve bunun karşılığını almak istiyor. Gerek fizikî ve gerekse zihnî olarak kendilerini geliştirebilecek, sıra dışı ve lüks deneyimlerin peşinde koşuyor.

Mecburiyet Yolcuları

İş amaçlı seyahat edenler, bu gruba girer. Belli bir tarihte, belli bir yerde, belli bir amaç için bulunmak zorundadırlar. Farklı bir şeyler yaparak, sıkıcı geçmesi muhtemel yolculuğu, eğlenceli hale getirmeye çalışırlar.

Ahlakî Seyyahlar

Seyahatlerini planlarken, vicdanlarının sesine kulak verirler. Çevreye önem verirler. Siyasî görüşleri, seyahat tercihlerini etkiler. Yaptıkları turistik harcamaların, yerel ekonomiye katkısını düşünürler.

 


Posted

in