Singapore Airlines_Airbus A380_9V-SKB

Kitap Notları: Flying High in a Competitive Industry

Rekabetçi Bir Sektörde Yüksekten Uçmak veya orijinal adıyla Flying High in a Competitive Industry, Loizos Heracleous, Jochen Wirtz ve Nitin Pangarkar tarafından 2005 yılı sonlarında kaleme alınmış olan bir kitap.

(ISBN-13: 978-007-128196-6)

Aşağıda notlarını bulacağınız çalışma ise yazarlar tarafından yapılan gözden geçirmenin ardından ikinci basımı yapılan kitabın, 2009 yılı versiyonu.

Flying High in a Competitive Industry
 • Kitabı okurken, 21. Yüzyılın ilk 10 yıllık döneminde havayolu sektörünün ciddi bir kriz döneminden geçtiğini ve şirketlerin genelde zarar ettiklerini unutmamak gerekiyor.
 • Çalışmanın ilk bölümünde havayolu sektörünün genel bir analizi yapılmış. Tarihi gelişim, önemli gelişmeler, sektör ekonomisinin anahtar noktaları bu bölümde ele alınmış.
 • İkinci bölümde, sektörü etkileyen makro unsurlara değinilmiş. Siyaset, ekonomi, sosyal ve teknolojik gelişim ve değişim, rekabet…
 • Üçüncü bölümde, Singapore Airlines’ın işleyiş biçimine ilişkin bilgiler veriliyor. Önemli stratejik tercihler ve kaynak kullanımı kararları bu bölümde irdelenmiş. Şirketin elde ettiği başarının, uzun vadede oldukça tutarlı olduğu ortaya çıkan bir dizi karmaşık stratejik karar sayesinde sağlandığı belirtiliyor.
 • Dördüncü bölümde, Singapore Airlines’ın başarısının en temel unsuru ele alınmış: Hizmette mükemmellik ile düşük maliyetin aynı anda sağlanması. Yazarlara göre şirket bunu, beş farklı etkenle başarıyor. Hassas bir hizmet süreç tasarımı ve geliştirmesi, İnovasyon, çalışanların adeta içine işlemiş olan kâr ve maliyet bilinci, bütüncül çalışan gelişimi ve şirket genelinde sağlanan stratejik sinerji.
 • Beşinci bölümde, Singapore Airlines’ın hizmette mükemmelliği nasıl elde ettiğine dair açıklamalar bulunuyor. Bu noktada şirketin odaklandığı en önemli husus sürekli bir biçimde İnovasyon yapmak oluyor.
 • Altıncı bölümde, şirketin insan kaynakları yönetimi ele alınmış. Singapore Airlines’ın insan kaynakları yönetiminde beş önemli nokta öne çıkıyor. Personelin seçilmesi ve işe alınması, eğitim ve yeniden eğitim, başarılı hizmet ekiplerinin kurulması, yolcularla doğrudan temas eden personelin daha fazla yetkilendirilmesi, çalışanların motivasyonu.
 • Yedinci bölümde, stratejik uyumun önemine ve havayolu sektöründe bunun başarılmasının ne denli zor olduğuna değinilmiş
 • Sekizincin ve son bölümde ise yine şirketin stratejileriyle ilgili bilgi ve örnekler verilmeye devam edilmiş.
 • Kitabın sonunda ek olarak bir de “vaka çalışması” yer alıyor.

Table of Contents:

 • Ch1 – The Airline Industry: Economics and Strategic Trends
 • Ch2 – Airline Industry Structure: Disastrous Performance and the Route to Success
 • Ch3 – Key Drivers of SIA’s Performance: A Strategic Choice and Resource Deployment Perspective
 • Ch4 – Achieving Cost-Effective Service Excellence at SIA
 • Ch5 – Innovation as a Key to Sustained Service Excellence
 • Ch6 – Managing People Effectivly to Deliver Sustained Service Excellence
 • Ch7 – How to Win in Cut-Throat Industries I: Achieving Strategic Alignment
 • Ch8 – How to Win in Cut-Throat Industries II: Strategy, Competencies, Innovation and Culture
 • Case Study: Strategy and Organisation at SIA – Creating a Global Champion

Posted

in

,